Advertisement

Emekli olduktan sonra, vergi kaydı veya şirket ortaklığı olan emeklilerin eski adıyla Bağ-Kur'a yeni adıyla SGK'ya birikmiş Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) borçları varsa, bunları (uzatma olmazsa) 2 Mayıs 2011 gününe kadar yapılandırma hakları bulunuyor. Eğer yapılandırırlarsa borçları yarı yarıya düşer

Emekli olduktan sonra ticari faaliyet içine giren, diğer bir ifadeyle SGK'dan emekli maaşı alma yanında basit ya da gerçek usulde vergi mükellefi veya şirket ortağı olan, dolayısıyla ikinci bir ticari kazanç getirici işle iştigal eden emeklilerimizin SGDP adı verilen primlerini 1 Ekim 2008 tarihinden önce Bağ-Kur emeklisi ise maaşından kesilmesi, diğer emeklilerin ise primlerini kendilerinin yatırmaları gerekmekteydi.
1 Ekim 2008 tarihinden sonra ise nereden emekli olduğuna bakılmaksızın SGK'dan SGDP tescili yaptırarak primlerini maaşlarından kestirmesi uygulamasına geçildi.
Bu konuda emeklilerimizin kafası hâlâ karışık. Oysa emeklilerimizin varsa SGDP borcu, yapılandırma yapmaları için zaman oldukça azaldı. Son 10 güne girildi ve uzatma olmazsa başvuru süresi 2 Mayıs 2011 tarihinde dolacak.

SGDP BORÇLULARI
1479 Sayılı Bağ-Kur Kanunu ile 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre;
■ Bağ-Kur'dan yaşlılık aylığı alırken ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefiyeti devam edenler, 8 Eylül 1999 gününden itibaren,
■ SSK veya Emekli Sandığı'ndan yaşlılık aylığı alırken ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefiyeti devam edenler, 2 Ağustos 2003 gününden itibaren,
■ SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı'ndan yaşlılık aylığı alırken limitet şirkete ortak olan, anonim şirketin kurucu ortağı olan, anonim şirketin ortağı ve aynı zamanda yönetim kuruluna seçilenler 28 Ocak 2004 tarihinden itibaren SGDP ödemekle yükümlü tutulmuştur.
Bu arada, AŞ kurucu ortaklarının (yönetim kurulunda görev almayanlar için) 1 Ekim 2008 tarihinden sonra SGDP ödeme yükümlülüğü kaldırılmıştır.

SGDP BORÇ HESAPLAMASI
4/B kapsamından yani Bağ-Kur şartlarından emekli olanların ödemeleri gereken SGDP tutarları maaşlarına göre belirlenmektedir. Maaştan kesilecek SGDP primleri, tarihlere göre değişkenlik göstermektedir.
Bağ-Kur emeklilerinin SGDP primleri şöyledir:
30 Eylül 2008 tarihine kadar olan dönemde emekli aylığının % 10'u maaştan kesilir.
01.10.2008 ila 31.12.2008 tarihleri arası aylığının %12'si maaştan kesilir.
01.01.2009 ila 31.12.2009 tarihleri arası aylığının % 13'ü maaştan kesilir.
01.01.2010 ila 31.12.2010 tarihleri arası aylığının % 14'ü maaştan kesilir.
01.01.2011 ve takip eden dönemlerde aylığının %15'i maaştan kesilir.

 

Dava açarak SSK'dan emekli olursunuz
01.03.1962 doğumluyum. Mayıs 1986'da doktor olarak Emekli Sandığı'na kaydoldum. 01.07.1994'te Emekli Sandığı'ndan ayrılıp SSK'ya giriş yaptım. SSK'ya ara vermem ve şirket ortağı olmamdan dolayı 02.06.2001'de Bağ-Kur'a kaydoldum. Ancak özel bir hastanede çalışmamdan dolayı 2003'ten bugüne kadar SSK'lılığım da devam etmektedir ve primler tavandan ödenmektedir. Hem SSK hem de Bağ-Kur'a göre emeklilik şartlarını yerine getirdim. 6111 Sayılı Kanun'da SSK ve Bağ-Kur çakışmalarında SSK'nın öncelikli olduğu ve Bağ-Kur'luluğu kestiğini okudum. Bu durumda SSK'dan emekli olabilir miyim? SGK görevlileri kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 7 yıl içerisinde son 3.5 yıl nereden prim yatırdıysanız oradan emekli olursunuz diyorlar. Hikmet Öztürk

SSK ve Bağ-Kur çakışmalarında SSK'nın öncelik kazanması sadece 25 Şubat 2011 sonrasında çakışmalar için geçerlidir, geçmiş için değil. Ancak, sizin Bağ-Kur hizmetleriniz dahil edilmeden sadece SSK ve Emekli Sandığı günleriniz emekliliğinize yetiyorsa, mahkeme yoluyla SSK'dan emekli olma hakkınız var. Şimdi SSK'ya emeklilik için müracaat edin. SSK, son yedi yılda çoğunluk Bağ-Kur'da diye reddeder veya Bağ-Kur'dan emekli ederse, iş mahkemesinde dava açarak SSK'dan emeklilik hakkını kazanırsınız.

 

Üniversitem beni konuşturmadı
"Dokuz Eylül Üniversitesi'nde okumuşsunuz; bizler de DÜ ÇEKO'da okuyoruz. Hocalarımız sizden bahsediyor, çok hoşumuza gidiyor, sınıfça idolümüzsünüz. Bize tecrübelerinizi aktarmak ve sohbet için zaman ayırır mısınız?" dediklerinden ve arkasından da yüzlerce telefon gelince kıramadım. 22 Nisan 2011 Cuma günü için Dokuz Eylül'ün Buca kampusuna gidip kendileriyle "Torba Kanun ve Sosyal Güvenlikte Yenilikler" konulu bir sunu yapmayı kabul ettim. Şimdi ise aynı öğrenciler arayıp, "Rektörümüz sizin konuşmanızı 'Siyasi bir kişilik' diyerek kabul etmedi. Çok üzgünüz" dediler. Ne yapalım, canınız sağolsun gençler; umudunuzu kırmayın, bölümünüz gibi sosyal ve siyasal hayatın içinde olun. Sürüde koyun olmak yerine çoban olmasanız bile çobanlığa her zaman aday olun.