Advertisement

Son iki gündür bu köşeden SGK emeklileriyle ilgili SGK'nın ne kadar üzüldüğünü görmüştünüz! Biz de "Madem bu kadar üzülüyorsunuz, o zaman vermediğiniz zamları ve intibakı çıkarın" demiştik. Şimdi seçime doğru emeklilerin taleplerini kırmak için emekli derneklerine haber yaptırıyorlar. Haberlere inanmayın, seçim öncesi alınması muhtemel 2002-2006 zamları için emeklilerin beklentilerini kırmaya çalışıyorlar

Eski adı Türkiye İşçi Emeklileri Derneği, yeni adı Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), üyelerinden Nadir Üşekçioğlu adına 2007 yılında hem 2002 hem de 2006 Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine eksik zam yapıldığı için Ankara 17'nci İş Mahkemesi'nde dava açmıştı. Açılan davaya bakan mahkeme emekliyi haklı bulmuş ve 2002 ile 2006 yılında eksik yapılan zamların emekliye verilmesini kararlaştırmıştı. Dava dilekçesinde, "Kararnameye göre işçi ve memurun 31.12.2002 yılı maaşına verilen zamdan doğan farkın işçi emeklilerine de ödenmesi gerektiği" vurgulanarak, "31.12.2002'de bu kararname yürürlükte olduğuna göre, 2003'te kaldırılan kararname geriye yürümez" denildi.

FARKLAR ÖDENMELİ KARARI
Mahkeme de bu istemi kabul etti. Mahkeme, dilekçede bununla bağlantılı 2007 Merkezi Bütçe Kanunu'na göre 2006 yılı Aralık ayı maşlarına 3.58 oranında zam gerekirken, Bakanlar Kurulu kararı gereği 1.33 oranında artış yapıldığı iddiasını kabul ederek işçi emeklilerine yüzde 2.25'lik bir eksik ödeme oluştuğuna ve bunun 2003 yılından itibaren yasal faiziyle birlikte mağdur emekli Üşekçioğlu'na ödenmesi gerektiğine hükmetti. Birikmiş farkların da ödenmesine karar verdi. Bu arada sadece Ankara'da değil, İstanbul İş ve Bakırköy İş mahkemelerinde açılmış binlerce dava var ve bunlardan bir kısmı için karar çıktı. Bu kararlar SGK tarafından temyiz edildiği gibi bazıları halen devam etmektedir.
Mahkemede davayı kaybeden SGK, olayı Yargıtay'da temyiz etti ve dosya 21'inci Hukuk Dairesi'ne düştü. 21'inci Hukuk Dairesi, konuyu görüşürken SGK yetkilileri de her gün dairenin önünde adeta nöbet tuttular. Sonunda Yargıtay 21'inci Hukuk Dairesi kararı esastan değil, usulden bozdu. Şimdi yerel mahkeme konuyu yeniden araştıracak ve kararında ısrar edebileceği gibi Yargıtay'a uyup reddedebilecektir de. Kararında ısrarlı olursa bu sefer olay Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'na gidecek.

 

Dilekçecilere kazandırmayın
2002 ve 2006 yıllarında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan eksik zammı bu köşeden de okumuştunuz, şu an ise birçok Sosyal Güvenlik Merkezi önünde 1 ile 5 lira arasında bir fiyata dilekçe satıyorlar ve "SGK'ya dilekçe verenin zammı verilecek" diyorlar. Bu arada SGK'ya şu ana kadar 2.5 milyon dilekçe gitmiş. Bu zam farkları öyle ya da böyle SGK tarafından verilecektir. Dilekçecilere boşuna para kazandırmayın.

 

Emekliler ısrarı sürdürecek
Yargıtay 21. Hukuk Dairesi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2002 ve 2006 yıllarında eksik artış yapıldığı gerekçesiyle açılan davada emekliler lehine kararı usulden bozdu. Emekli dernekleri işin peşini bırakmayacaklarını söyledi. TÜED Hukuk Danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu, davayla ilgili Yargıtay'ın bozma kararının usulden olduğuna dikkati çekti.

 

Emeklilerin davası haklı
Gerçekten hem SSK hem de Bağ-Kur emeklilerine 2002 ve 2006 ocak aylarında eksik zam yapılmıştır. 1 Kasım 2002 tarihli Resmi Gazete'de (Sayı: 24923) Bakanlar Kurulu'nun 2002/4847 sayılı kararına göre, "4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 4'üncü maddesine göre; 506 Sayılı Kanun'un ek 38'inci maddesine göre Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan gelir, emekli ve diğer aylık almakta olanlara yapılan ödemeler ve 1479 Sayılı Kanun'un 36'ncı maddesinin son fıkrasına göre Bağ-Kur tarafından ödenen emekli ve diğer aylıklarda 1/1/2002-31/12/2002 tarihleri arasında yapılan artış oranı ile aynı dönemde memur aylıklarında yapılan artış oranından kaynaklanacak fark aralık ayında hesaplanarak söz konusu aylık ve ödemelere yansıtılır" denmiştir ama bu zam SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yansıtılmamıştır. Söz konusu kararname her ne kadar 4784 Sayılı Kanun'a istinaden çıkarılan ve 17 Ocak 2003 tarihli 2003/5146 sayılı kararla yürürlükten kaldırılmış ise de 2002/4847 sayılı Bakanlar Kurulu kararının 2002 yılı Aralık ayı itibarıyla yürürlükte olduğu kuşkusuzdur. 2002 yılında da işçi emeklilerine nazaran memur emeklileri lehine gerçekleşen % 3.25 oranında bir fark bulunmaktadır. Bu fark SSK ve Bağ-Kur emeklilerine uygulanmamıştır.

 

2006 YILININ ZAMMI DA EKSİK
5565 sayılı kanunda "Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan aylık alanlara 2006 yılı için 5454 Sayılı Kanun'a göre yapılan yıllık kümülatif artış oranı ile aynı dönemde memur aylıklarında katsayıların yükseltilmesi suretiyle yapılan kümülatif artış oranı arasındaki farkı telafi edecek şekilde hesaplanacak fark tutarları 2006 yılı Temmuz-Aralık ayları ödeme dönemleri ile sınırlı olmak üzere bir defada ayrıca ödeneceği ve bunun 2006 yılı Aralık ayı tutarına ilave edileceği" belirtilmektedir.
SSK Tahsisler Dairesi Başkanlığı, buna göre 2007 yılı aylıklarını belirlediği 2007/8 sayılı genelgesinde 2006 yılı enflasyon farkını 1.33 kabul etmiştir. Halbuki, bu yıla ait enflasyon farkı 3.53'tür. Şöyle ki; 2006 yılında memurlara birinci altı ayda % 2.5, ikinci altı ayda % 4.87 (% 2.5 + % 2.32), yine ikinci altı ay enflasyon farkı olarak % 2.02 artış yapılmış, böylece memurlara yapılan kümülatif artış % 9.67 olmuştur. İşçi emeklilerine ise 2006 yılının birinci altı ayında % 3, ikinci altı ayında % 3 olmak üzere kümülatifte % 6.09 artış yapılmıştır. Bu durumda, memur emeklilerine yapılan artış ile işçi emeklilerine yapılan artış arasında % 9.67 - % 6.09 = % 3.58'lik fark oluşmaktadır. Halbuki, davalı kurum tarafından yaşlılık aylığına ilave % 1.33 oranında artış yapılmış olmakla, davacının da içinde yer aldığı işçi emeklilerinin 2006 yılı Aralık ayı emekli aylığı 3.58 -1.33= 2.25 eksik belirlenmiştir.