Advertisement

Bizler İzmir’de seyyar Milli Piyango bayiliği yapan değişik kurumlardan emekli olmuş, kişileriz. Geçimimize katkı olsun diye piyango satıyoruz ama SGK şimdi hepimize 10 milyara yakın Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) borcu çıkardı. İçimizden birisi için SGK’ya dava açtık, yerel mahkemede kaybettik konu şimdi Yargıtay’da bu konuda ne yapabiliriz. Piyangocular

5510 sayılı Kanun ile mülga (yok) olan 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu’nun Sosyal Güvenlik Destek Primi başlıklı ek 20. maddesinin 3’üncü fıkrasına göre; “Diğer sosyal güvenlik kanunlarına göre yaşlılık ve malullük aylığı bağlananlardan, 24’üncü maddenin (I) numaralı bendinde belirtilen kapsamda çalışmaya başlayanlar, çalışmaya başladıkları ayı takip eden aybaşından itibaren, çalışmalarının sona erdiği ay dahil, bu kanunun 50’nci maddesine göre belirlenen on ikinci gelir basamağının %10'u oranında Sosyal Güvenlik Destek Primi öderler. Bu kanunun yayım tarihinden önce aylık bağlananlar kanunun yayımını, daha sonra tekrar gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar ise mükellefiyetin başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren üç ay içinde kuruma yazılı bildirimde bulunmak zorundadırlar.

4/B STATÜSÜ OLAMAZ
Kuruma yazılı bildirimde bulunmayanlar ile kurumca tespit edilemeyenlerden destek primi, 53’üncü maddeye göre hesaplanarak tahsil edilir” denilmektedir. Bağ-Kur dışı sosyal güvenlik kurumlarından emekli olanlara Bağ-Kur destek primi borcu çıkarılması için gerçek veya basit usulde vergi mükellefiyeti gerektirmektedir ki bu durum için, “Kanunun yayımı, sonrası tekrar gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar” denilerek özellikle dikkat çekilmiştir. Bir kişi şirket ortağı ve aynı zamanda yönetim kurulu üyesi ise Bağ- Kur’lu olmak zorundadır. Ancak Milli Piyango bayileri vergi mükellefi değildirler. Bu sebeple de sosyal güvencesi olmayan bir piyango bayisi istese de Bağ-Kur’lu yeni adıyla 4/B’li olamaz.