Advertisement

Bu köşeden eski memurların ikramiyeleri konusunda çok haber-öneri ve dava dilekçe örnekleri okudunuz. Hatta "İkramiye davası açanlar Anayasa Mahkemesi'ne mektup gönderin" dedik. İşte sonunda Anayasa Mahkemesi okurlarımızın gönderdikleri dilekçelere göre eski memurların ikramiyesi için "ödenmeli" kararını bir kez daha yineledi. Bakalım bu karar uygulanacak mı?

Geçmiş yıllarda bir müddet memuriyet yapmış ve sonrasında SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı'ndan emekli olmuş kişiler, 2009 yılında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar ile ikramiyelerini alabilme hakkına kavuştular ama hükümet engellemek için yeni bir yasa çıkardı. Hem CHP'nin başvurusu ve hem de örneğini yayınladığımız dilekçeler sonrasında dava, binlerce olarak yeniden Anayasa Mahkemesi'ne gitmişti. 12 Mayıs 2011 günkü oturumda Anayasa Mahkemesi bir kez daha eski memurlara "ikramiye ödenmeli" kararını verdi.

İKRAMİYE HAKKINI 2009'DA ANAYASA MAHKEMESİ VERMİŞTİ
Memurlar emekli olduklarında en son T.C. Emekli Sandığı Kanunu gereğince kesenek-prim ödemişlerse SGK'dan ikramiye alabilmekteydiler ama memur iken istifa edip sonrasında bir gün dahi olsa SSK veya Bağ-Kur'a prim ödeyerek (ister SSK'dan, ister Bağ-Kur'dan, ister İş Bankası Sandığı'ndan, ister Emekli Sandığı'ndan) emekli olmuş olanlara SGK ikramiye ödemiyordu. Anayasa Mahkemesi'nin 2009 yılında verdiği karar bu haksızlığa son vermişti.
Birden çok sosyal güvenlik kurumuna prim-kesenek ödenmesi durumunda hizmetleri birleştiren, 2829 sayılı Kanunun "Emekli İkramiyesi" başlıklı 12'nci maddesinde bulunan "Son defa T.C. Emekli Sandığı'na tabi görevlerden emekliye ayrılan ve kendilerine bu Kanunun 8'inci maddesi uyarınca birleştirilen hizmet süreleri üzerinden aylık bağlananlara, T.C. Emekli Sandığı'na tabi daire, kuruluş ve ortaklıklarda prim veya kesenek ödemek suretiyle geçen sürelerinin toplamı üzerinden, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli ikramiyesi ödenir" biçimindeki hüküm içindeki, "Son defa T.C. Emekli Sandığı'na tabi görevlerden emekliye ayrılan ve ..." ibaresini, Danıştay 11. Dairesi'nin 2005/40 Esas sayılı başvurusuyla Anayasa Mahkemesi 05.02.2009 tarihli oturumunda iptal etmişti. Ancak aynı oturumda iptal hükmünün, kararın Resmî Gazete'de yayımlanmasından (5 Haziran 2009 gününden) başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe girmesine karar verilmişti.

HÜKÜMET, ANAYASA MAHKEMESİ KARARINA UYMADI
Anayasa Mahkemesi kararına göre 5 Haziran 2010 gününe kadar eski memurların ikramiyelerini alabilmeleri için hükümet TBMM'den kanun geçirmesi gerektiği halde tam tersi bir kanun çıkardı. 16 Haziran 2010 günü TBMM'de kabul edilen "5997 sayılı bazı kanunlarda ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"da, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararına uygun düzenleme yapılması gerekirken aksi bir düzenleme yaptı ve "İkramiyeleri ödemeyeceğim" dedi.

*

CHP VE HALK İPTAL BAŞVURUSU YAPTI
5997 sayılı Kanun'un 14'üncü maddesi ile yapılan düzenleme ile hükümetin Anayasa Mahkemesi'nin kararına aykırı bir şekilde yaptığı ve ikramiyeleri ödemediği düzenlemenin iptalini, hem CHP hem de halk 18 Haziran 2010 ve 29 Temmuz 2010'da yayınladığımız İdare Mahkemesi'nde açılacak dava dilekçe örnekleri ile mahkemelere başvurarak talep etti. Memuriyet süreleri için ikramiye istediler.

*

Anayasa Mahkemesi bir daha iptal etti
Hükümetin eski memurlara vermek    sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli istemediği ikramiyeleri için Anayasa Mahkemesi 12 Mayıs 2011 günkü oturumunda eski memurların ikramiye konusunu da ele aldı ve hem CHP'nin hem de halkın başvurusu üzerine, "5997 sayılı Bazı Kanunlarda ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 14. maddesiyle, 8.6.1949 günlü, 5434 Sandığı Kanunu'nun 89. maddesinin değiştirilen birinci fıkrasının ikinci cümlesinin "Son defa bu Kanun veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4'üncü maddesi hükümlerinin uygulanmasını gerektiren görevlerde çalışmakta iken emekliye ayrılan ve ..." bölümünün Anayasa'ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE." karar verdi.
Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı daha Resmi Gazete'de yayınlanmadı ve kararda iptalin yürürlük tarihi için yeniden yasa çıkarılması için süre verilecek mi daha belli değil. Bu sebeple AKP, Anayasa Mahkemesi'nin bu ikinci kararı sonrasında eski memurlara ikramiye için halkın istediği şekilde yasal düzenleme yapar diyenler varsa dava açmasınlar.

*

İKRAMİYE İSTEYEN DAVA AÇSIN
AKP daha önce yaptığı gibi yeniden Anayasa Mahkemesi'nin kararına aykırı şekilde bir kanun daha çıkarır bir defa daha Anayasa Mahkemesi'ne gitmeyelim yasa iptal oldu ikramiyemizi istiyoruz diyenler varsa dava açsınlar. Dava için önce gazetemizde yayınlanan (www.alitezel.com'da bulabilirsiniz) 18 Haziran 2010 tarihli yazımızdaki dilekçe örneği ile SGK'ya müracaat etsinler, ret yazısı gelince de 60 gün içinde 29 Temmuz 2010 tarihli yazımız ekindeki dava dilekçesiyle mahkemeye gitsinler.

ÖRNEK VE DİLEKÇELERLE SGK'NIN YANLIŞLARINI DÜZELTTİK
İkramiyede, doğum borçlanmasında, Bağ-Kur imtinada, emekli-dul-yetim aylıklarının hatalı ödenmesinde sebepsiz zenginleşmede, SSK-Bağ-Kur çakışmasında, SGK'yı bu köşeden yayınladığımız karar örnekleri ve dava dilekçeleri ile dize getirdik. Şimdi sırada emeklilerin İNTİBAK'ı konusunda, verilmeyen ve 2002-2006 zamları var.