Advertisement

Eski 1479 Sayılı Bağ-Kur Kanunu ve yeni 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu gereğince, anonim şirket ortaklarının Bağ-Kur'lu olmadıkları için normal prim borçları olmadığı gibi emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek prim borçları da olmaz

Ali Bey, 1995 yılında daha önce kurulmuş olan bir anonim şirketten hisse aldım, ama bugüne kadar hiç yönetim kurulu üyesi olmadım. Yani ne kurucu ortağım, ne de yönetim kurulu üyesi. Bu arada 2001 yılında da SSK'dan emekli oldum. Şimdi Bağ-Kur bana 10 bin lira kadar sosyal güvenlik destek prim borcu çıkarmış. Bu borcu ödemek zorunda mıyım? İsmi saklı

Sayın okurum, 30.09.2008 günü yürürlükten kaldırılan 1479 Sayılı Bağ-Kur Kanunu gereğince anonim şirket kurucu ortakları, kurucu ortak olmayanlar ise hem ortak hem de yönetim kurulu üyesi iseler Bağ-Kur'lu sayılıyorlardı. Bu sebeple AŞ kurucu ortağı olup da emekli olan birisi için SGK, SGDP yani sosyal güvenlik destek prim borcunu 30.09.2008 gününe kadar hesaplar. Ancak, siz kurucu ortak değilsiniz. Bugüne kadar da hiç yönetim kurulu üyesi olmamışsınız. O sebeple adınıza çıkarılan SGDP borcu doğru değildir. Sizin
yasalar karşısında tek kuruş borcunuz yoktur.
1479 Sayılı Kanun gereğince, AŞ kurucu ortakları ile hem AŞ ortağı olup hem de yönetim kurulu üyesi olanlar, zorunlu Bağ-Kur sigortalısı veya SGDP prim borçlusu olurlar.

SGK'YA SGDP DİLEKÇESİ VERİN
5510 Sayılı Kanun gereğince de anonim şirket ortağı ve aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olanlar, zorunlu Bağ-Kur sigortalısı veya SGDP prim borçlusu olurlar.
Siz, kurucu ortak değilsiniz ve bugüne kadar hiç yönetim kurulu üyesi de olmamışsınız.
Bu sebeple, tarafınıza çıkartılan sosyal güvenlik destek prim borçlarının silinmesini ve emekli aylığınızdan kesilen yüzde 15 oranındaki SGDP kesintisine son verilmesini talep eden bir dilekçeyi SGK'ya verin. SGK gereğini yapmazsa dava açmanız gerekir.

*

Çanakkale'de sosyal güvenlik fakültesi açıldı
Halka sosyal güvenlik bilincini öğretmek için 1996 yılından beri uğraşıyorum. SGK'dan istifa ettiğim 2008 yılından sonra da "Sosyal Güvenlik Uzmanlık Sertifika Programları" düzenledim. 350'den fazla SGK Uzmanı yetiştirdim. Ülkenin dört bir köşesinde halka haklarını hatırlatıp hem ekmek paralarını çıkarıyorlar hem de hak peşinde koşuyorlar.Şimdi artık gözüm arkada kalmayacak. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) dünyada sosyal güvenlik uzmanı yetiştirecek ilk fakülteyi Gökçeada'da açıyor. Dört yıllık yani lisans programı olarak açılacak bölüme yılda 40 öğrenci alınacakmış.
Ben ise üzerime düşen görevle son iki yıldır bu konuda 350'nin üzerinde uzman yetiştirdim ve bu kişiler kısa zamanda yurdun dört bir yanına büro açarak hizmet vermeye başladı.
Bu uzmanlarla SGK'nın iş yükünü hafiflettik. Umarım Meslek Odası Kanunu ile SGK maliyetleri azalır. Her ne kadar kendini sosyal güvenlik uzmanı ve yazarı olarak zanneden bazı köşe yazarları "SOS UZMANI" diyerek dudak bükseler de bu arkadaşlarımız ileride yasal hale gelecek bir oda mevzuatıyla kurumun inceleme ve denetleme ayağına bir işlevlik kazandıracaklar. Kazanan hem kendileri hem de devlet olacak.

*

İSTİFAYLA GEÇEN SÜRE BORÇLANILAMAZ
21.07.1989'da İnebolu E Tipi Kapalı Cezaevi'nde aşçı olarak işe başladım. 24.11.1994'de istifa ettim. Ardından göreve dönmek üzere dilekçe verdim. Önce reddettiler ama 3 yıl sonra 10.11.1998 günü atamamı yaptılar. Şimdi boş geçen zamanı borçlanıp ödeyebilir miyim? MD

Sayın okurum, memuriyetten istifa etmişsiniz. İstifayla boş geçen sürelerinizi Torba Kanun veya bir başka mevzuata göre borçlanma-ödeme hakkınız yok. Verdiğiniz ve 18 yaşın ikmalinden sonra geçen SSK'lı hizmetleriniz ve memuriyet toplamında 9000 günü (25 tam yılı) tamamlamak şartıyla 51 yaşından sonra emekli olursunuz. Askerliği öderseniz 50'ye düşürebilirsiniz. Doğum tarihinizi yazmadığınızdan askerlik ve 18 yaşından sonraki SSK'larınızı da hesaplayamadım.