Advertisement

Lise ve önlisans mezunu hemşirelerin ek göstergesi ve ek göstergeye göre belli edilen özel hizmet tazminatı oranları çok farklıdır. Bu sebeple lise ve önlisans mezunlarının imkânları varsa lisans tamamlamaya katılıp ileride alacakları emekli aylıklarını yüzde 25 gibi artırma şansları var

Ali Bey, şu an hemşireyim ve 2 yıllık önlisans mezunuyum. . Şimdi de lisans tamamlama imkânı çıktı ve bunun için yaklaşık 3500 lira istiyorlar. Bu parayı ödeyip lisansı tamamlamam emekli aylığımı çok artırır mı, buna değer mi? Bu arada şu an 1'inci derecedeyim ve dilekçe versem emekli olabilecek durumdayım. İsmi saklı

Sayın okurum, eski adıyla TC Emekli Sandığı, yeni adıyla SGK'nın Kamu Görevlileri Emeklilik Dairesi sizi emekli edecek. Emekli aylığınız da 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu gereğince hesaplanacak.
Emekli aylığınızın formülü de: EKEK XABO'dur.
EKEK, yani emekli keseneğine esas kazancın beş kriteri vardır.
1- Gösterge aylığı, 2- Ek gösterge aylığı, 3- Kıdem aylığı, 4- Taban aylığı, 5-Özel hizmet tazminatının belli bir oranı.
Formüldeki ABO, yani aylık bağlama oranı da çalışma yılınızın 50 rakamıyla toplanması ile belli edilecek.

ÖN LİSANS MEZUNU EMEKLİ AYLIĞI
Siz şu an hemşire kadrosunda önlisans mezunusunuz. Bu durumda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince 1 derecenin ek göstergesi 2200'dür. Sürenizi yazmamışsınız ama sizi 25 yıl memuriyet yapmış gibi varsaydığımda önlisans mezunu olarak aşağıda detayları göründüğü gibi 1031.30 lira emekli aylığı alırsınız. Bu arada da ikramiye olarak 25 yıl için 25 x 1322.19= 33.055 lira SGK size öder.

LİSANS MEZUNU OLURSANIZ AYLIĞINIZ
Şayet, lisansı bitirirseniz Sağlık Bakanlığı sizin ek göstergenizi 3000'e çıkaracak, bu çıkış sebebiyle ileride alacağınız emekli aylığı fazla olacaktır ama lisans kadrosundan sonra 2 yıl daha çalışmanız halinde aşağıdaki gibi 1207.68 lira emekli aylığını alabilirsiniz. Bu arada 25 yıl için ikramiyeniz de 1548.32 x 25 = 38.708 lira olur.

*

İhsan Çakmak'tan 'İş Davaları' kitabı
Kıymetli dostum emekli Hâkim İhsan Çakmak ve Yargıtay Onursal Üyesi Osman Can'ın birlikte kaleme aldıkları "İş Davaları" isimli kitap piyasaya çıktı. Ansiklopedi gibi 1684 sayfadan oluşan tek ciltli kitapta iş hukukundan doğan tüm davalarla ilgili eksiksiz bilgi edinme şansınız olacak. Tüm işçilere, sendikalara ve avukatlara şiddetle tavsiye ederim. İlgilenenler için telefon numarası: 0505 367 55 57.

*

Mavi kartlı gurbetçiler emekli olamazlar
Gazetede ve internet sayfanızda mavi kartlılar (Türk vatandaşlarına verilen izinli çıkışlılar kimliği) ile ilgili yazınızı okudum. Ben Almanya'da yaşıyorum ve Türkiye Büyükelçiliği'ndeki Çalışma Müsteşarı'na bu konu hakkında bilgi almak için telefon ettim. Aldığım yanıtta mavi kimlik taşıyanların da emeklilik haklarının olduğunu öğrendim. Araştırdım, mavi kartlıların SGK'ya karşı açtıkları davaları hep kazandıklarını gördüm. Siz bir emeklilik uzmanı olarak bu konuda ne düşünüyorsunuz? M. Süren

Sayın okurum, doğrudur SGK, mavi kartlı olan yabancı ülke vatandaşlarının yurtdışında TC
vatandaşı olarak geçirdikleri süreleri hiç borçlandırma hakkı vermiyor. Mahkemeler ise kişi
mavi kartlı olsa bile yurtdışında TC vatandaşı olarak geçen sürelerini borçlanabileceğini kabul ediyor. Ancak SGK'ya karşı bu konuda toplu dava veya yorum davası açılma olanağı olmadığından her bir mavi kartlının mutlaka tek tek karşı dava açması gerekir. Tabii davadan önce SGK'ya borçlanma için müracaat edilmesi ve müracaatın reddi halinde dava
yoluna gidilmesi gerekir. SGK'nın bu konuda yeni bir yorum getireceğini ve yeni yasal düzenleme olmazsa uygulamasını değiştireceğini zannetmiyorum.

*

1 PUAN KAYITDIŞILIĞIN MALİYETİ 800 MİLYON LİRAYA ULAŞIYOR
Çalışma Bakanı Ömer Dinçer, işçinin emeğinin ve alın terinin istismarı olan kayıtdışının zararının öncelikle güvencesiz şartlarda çalışmaya razı işçiye olduğunu ifade ederek, güvencesiz çalışmanın yoksulluğa ve sosyal yardıma açık kapı bıraktığını vurguladı.
Bakan Dinçer, kayıtdışının işçi ve işverenin yanı sıra bütün ülke açısından da olumsuzluklar yarattığını belirtti. Ömer Dinçer, kayıtdışılığın beraberinde ülke için de büyük bir maliyet getirdiğine değindi. "Sosyal devlet'' ilkesine sahip Türkiye'de herkese sağlık hizmeti verildiğini ve hiçbir geliri olmayanlara sosyal yardım sağlandığını anlatan Dinçer, şunları kaydetti:
KAYITDIŞILIK ORANI HALEN YÜZDE 42
"Vatandaşlarımıza bir gün çalışamayacak duruma geldiklerinde, sağlıkları bozulduğunda ve hiçbir gelirleri olmadığı durumlarda gereken hizmetler devlet tarafından sağlanmaktadır. Kayıtdışı çalışanların sosyal güvenlik sistemine katkıda bulunmadan hizmet alması ülkemiz için büyük bir maliyet getirmekte, sosyal güvenlik açıklarını artırmaktadır. Sadece 1 puanlık kayıtdışılığın maliyeti 800 milyon lirayı bulmaktadır. Bugün kayıtdışılık oranının yaklaşık yüzde 42 düzeyinde olduğu düşünülürse toplam kaybın boyutları ortaya çıkar. Devletin sosyal güvenlik alanında sunduğu hizmetleri kayıtlı çalışarak hak olarak almak yardım olarak almaktan daha onurlu bir durumdur.''

*

SGK Edirne İl Müdürü Gül
Uzun yıllar Doğu'da görev yapıp en son Tunceli SGK İl Müdürlüğü'nün ardından Edirne İl Müdürlüğü'nde göreve başlayan değerli dostum Ferhat Gül, ani bir kalp kriziyle Hakk'ın rahmetine kavuştu. Son derece insani ve başarılı olan dostuma Allah'tan rahmet, değerli eşi ve yakınlarına da sabır diliyorum.