Advertisement

Özellikle THY ve TRT gibi özelleşen-özerkleşen kurumlardaki Emekli Sandığı iştirakçiliğini özel sektörde de devam ettirenler Emekli Sandığı'ndan emekli olduklarında 900 lira aylığı görünce hayal kırıklığı yaşıyorlar. Emekli Sandığı'na devam etmek yerine SSK'ya devam edenler ise 2500 lira aylıkla emekli oluyor

1963 doğumluyum. 30.05.1983'te devlet memuru oldum, 1989 yılında istifa ile ayrıldım. Ardından, THY'de hostes olarak 1990'da başladım. Aralıklarla 2003'e kadar devam ettim. 2003'te (aslında isteğe bağlıymış) sizi Emekli Sandığı ile ilgilendirdik dediler ve 2003-2010 arasında hostes olarak devam edip, Emekli Sandığı'ndan emekli oldum. Bana 960 lira maaş bağladılar, SSK'lı devam edenler 2500 lira ile emekli oldular. Hata mı, haksızlık mı? Sema Ölçüşenler-İstanbul

Sayın okurum, hata .yok ama haksızlık 'var. Aslında 2003 yılında siz de SSK'dan emekli sandığına geçmemiş olsaydınız bugün emekli olduğunuzda alacağınız emekli aylığı 2500 lira olacaktı. Zira, SSK'da emekli aylıkları aylık (veya yıllık) ortalama kazanç rakamları ile aylık bağlama oranları ile hesaplanırken, Emekli Sandığı'nda emekli aylıkları derece, kademe ve ek göstergeye göre hesaplanır. Sizin memuriyet emekli aylığının düşük olmasında en önemli faktör ise ek gösterge rakamınızın sabit kalmış olmasıdır. Gerçi sabit kalmamış olsaydı da alacağınız aylık 1400 lira kadar olacaktı.

KANUN EKSİKTİR
Eskiden memur olup Emekli Sandığı'na bağlı olan birisinin (sizde olduğu gibi) çalıştığı kurumun özelleştirilmesi sebebiyle kamu kurumu olmaktan çıkarılması sonrasında sizlerin de Emekli Sandığı'ndan, SSK'ya geçirilmeniz gerekiyordu. Bu yapılmış ama yine 5434 sayılı yasanın aşağıdaki geçici 191 ve 192'nci maddesine göre SSK'lı iken Emekli Sandığı iştirakçisi olmuşsunuz. Maddeye göre her yıl bir kademe ve üç yılda bir dereceniz artmış ama ek göstergeniz en son memur olduğunuz tarihte kalmış. Çünkü, madde metni göstergelerin nasıl artacağını yazmış ama ek göstergelerden bahsetmemiş. Bu sebeple hiç ek gösterge verilmeden emekli edilmişsiniz.
"Geçici Madde 191 -Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, 08/06/1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kurumlarda Emekli Sandığı'na tabi olarak çalışanlardan, sözleşmeli personel statüsüne geçenlerle, daha önce bu statüye geçmiş olanlardan, Emekli Sandığı'na yazı ile müracaat edenlerin, takip eden ay başından itibaren Sandıkla ilgileri devam ettirilir."

 

SSK'DA KALSAYDINIZ 2500 TL ALACAKTINIZ
Size zorunlu demişler ama 2003 yılında SSK'lı hostes olarak çalışırken Emekli Sandığı iştirakçisi olmasaydınız, 2010 yılı sonunda SSK'dan emekli olacak ve 2500 lira emekli aylığı
alacaktınız. Şimdi çözüm var mı derseniz. Yanda verdiğim Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararı gereğince, 2003 yılından sonraki Emekli Sandığı hizmetlerinizi dikkate aldırmadan
SSK öncesi emekli sandığı hizmeti ile SSK hizmetlerinizle SSK'dan emeklilik için İş Mahkemesinde dava açabilirsiniz. Davayı kazanırsanız alacağınız emekli aylığı 1600 lira kadar olur.

 

YASA NE DİYOR?
"Geçici Madde 192 -Geçici 191 'inci madde uyarınca iştirakçi olarak Emekli Sandığı ile ilgilendirilenlerden her ne sebeple olursa olsun, görevlerinden ayrılarak, diğer sosyal güvenlik kurumlarıyla ilgili bir görevde çalışanların istekleri üzerine, müracaatlarının Emekli Sandığı kayıtlarına geçtiği tarihi izleyen ay başından itibaren, emekli keseneğine esas aylıkları üzerinden Geçici 14'üncü maddedeki kesenek ve karşılık toplamı üzerinden hesap edilmek ve her yıl bir kademe, üç yılda bir derece yükseltilmek ve tamamı kendilerinden tahsil edilmek şartıyla Emekli Sandığı ile ilgilendirilmeleri sağlanır. Bu suretle ilgileri devam edenlerin Bağ -Kur ile ilgilendirilmeleri gereken işlerde çalışanların kesenek ve karşılıklarının tamamı, SSK 506 sayılı SSK Kanunu'nun geçici 20'nci maddesine tabi kurumlar ile ilgilendirilmeleri gereken görevlerde çalışanların keseneklerinin tamamı ile, SSK veya 506
sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun geçici 20'nci maddesine tabi kurumların emekli sandıklarına ödenecek işveren hissesi ile %18 karşılık arasındaki farkın tamamı kendilerinden işveren hissesi de çalıştıran işyerinden tahsil edilir. Kesenek ve karşılık yüzdelerinin artması halinde, bu maddedeki yüzdeler de aynı miktarda artırılır...."

 

 

Hizmet birleştirmek zorunlu değil
■ T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2002/21-132, K. 2002/139, T. 6.3.2002
■ YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI Hizmet Birleştirilmesi Yolu İle Aylık Almaya Hak Kazanıldığı İddiası
■ HİZMET BİRLEŞTİRİLMESİ YOLUYLA SOSYAL SİGORTALAR AYLIĞINA HAK KAZANILDIĞININ TESPİTİ TALEBİ Kişilerin Tüm Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Hizmet Sürelerini Birleştirmeye Zorlanamaması
■ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDA GEÇEN HİZMET SÜRELERİNİN AYLIK BAĞLANMASINA YETERLİ OLMASI Diğer Kurumlarda Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesinin Zorunlu Olup Olmaması
■ BİRLEŞTİRİLMİŞ HİZMET SÜRELERİ Süreler Toplamı Üzerinden İlgililere Son 7 Yıllık Fiili Hizmet Süresi İçinde Fiili Hizmet Süresi Fazla Olan Kurumca Aylık Bağlanması

 

ÖZET: Uyuşmazlık, sosyal güvenlik kurumlarına tabi olarak geçen hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki kanunun uygulanmasında, bazı sosyal güvenlik kurumlarında geçen hizmet süreleri toplamının aylık bağlanmasına yeterli olması halinde diğer kurumlarda geçen hizmetlerin de birleştirilmesinin zorunlu olup olmadığı noktasındadır. Anılan yasaya göre, birleştirilmiş hizmet süreleri toplamı üzerinden ilgililere son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde fiili hizmet süresi fazla olan kurumca aylık bağlanır. Yasanın amacı lafzı ile çelişiyorsa amaca önem verilmelidir. Söz konusu yasanın amacı hiçbir kurumdaki hizmeti aylık bağlanmasına yeterli olmayan sigortalıya aylık bağlanmasını sağlamaktır. Yasanın lafzına sıkı sıkıya bağlı kalınarak hizmet birleştirilmesinden yararlanmak istemeyen sigortalıyı tüm sosyal güvenlik kurumlarına tabi hizmet sürelerini birleştirmeye zorlamak sosyal güvenlik sistemi ve yasanın amacı ile bağdaşmaz.

 

 

Vergi kanunlarını anlatan kitap
Son dönemde 6217, 6215, 6111, 6009,5953,5951,5942,5897,5810 ve 5838 sayılı yasalarla son iki yılda vergi mevzuatında çok sayıda değişiklik yapıldı. Neredeyse uygulamacıların bile değişiklikleri takip etmesi zorlaştı. Vergi konusundaki çalışmalarından dolayı birçok okurun yakından tanıdığı eski Baş Hesap Uzmanı (Yeminli Mali Müşavir) Musa Örmeci; 6217 Sayılı Yasaya göre son şekliyle "Tüm Vergi Kanunları" isimli kitabının 9. baskısını yayınladı. Kitap nisan 2011 tarihinde güncellendi.