Advertisement

Temmuz ayındayız ve hem asgari ücret hem de memur maaş katsayıları değişti. Bu değişiklik ise çalışma hayatında bir çok parametreyi de etkiledi. Sizlere çocuk yardımını da içeren bu parametreleri anlatmakta yarar var. Bir yere not ederseniz işinize yarar

Y"ılın ikinci yarısında asgari ücret 16 yaşından büyükler için brüt 837 lira küçükler için ise 715.50 lira oldu. Bu rakamlara göre net ücretler (asgari geçim indirimi hariç) 16 yaşından büyükler için 599.21 lira, küçükler için 512.22 lira oldu. Gelir vergisi ödenmeyen kapıcı, bekçi, hizmetçiler daha doğrusu ev hizmetlileri için ise net ücret 16 yaşından büyükler için 711.45 liraya yükseldi.

■ Asgari ücretin etkilediği Asgari ücrete göre belirlenen SGK'ya ait SPEK (Sigorta Primine Esas Kazanç) alt sınırı brüt asgari ücret olan 837 lira olup üst sınırı da bu rakamın 6.5 katı olan 5440.50 liraya yükselmiştir.

■ Memur maaş katsayıları ve etkiledikleri 2011 yılı ikinci yarısında uygulanacak, memur maaş katsayıları belirlendi. Katsayılar ise kıdem tazminatı tavanı, çocuk yardımı gibi rakam parametrelerde değişiklik meydana getirdi.
Dönem:01.07.2011 - 31.12.2011 Aylık Katsayısı: 0.06446 Taban Aylık Katsayısı: 0.86251 Yan Ödeme Katsayısı: 0.02044

■ Kıdem Tazminatı Tavanı 2731 lira 4857 sayılı İş Kanunu gereğince işçilere ödenecek kıdem tazminatının tavanı da (en yüksek devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarı'nın bir yıllık ikramiyesi) açıklanan katsayılara göre belirleniyor. Buna göre, yılın ikinci yarısında kıdem tazminatı tavan rakamı, 2.731.85 liradır.
Çalışanlara verilen çocuk yardımının istisna tutarı gelir vergisi için farklı SGK uygulamaları için farklıdır.
■ Gelir vergisi bakımından Gelir Vergisi Kanunu'nun 25'inci maddesinin 4'üncü fıkrasında yer alan "Hizmet erbabına verilen çocuk zamları (Devletçe verilen miktarları aştığı takdirde fazlası vergiye tabi tutulur)" hükmü gereğince işverenlerce verilen çocuk zamları vergiden istisnadır.

ÇOCUK YARDIMI İSTİSNASI
Devlet memurlarının sayı sınırlaması olmaksızın bakmakla mükellef olduğu çocuklarına para ödenmektedir. (2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun 28 inci maddesinin 4'üncü fıkrası) Bu durumda, özel sektörde çalışanlara ödenen çocuk yardımları da yukarıda hesaplanan tutarları geçmemek şartıyla çocuk sayısı sınırı olmaksızın gelir vergisinden istisna edilmelidir. 0 - 6 Yaşındaki çocuklar için memurlara 32.23 lira, 6 yaşından büyükler için ise 16.12 lira ödenecektir. Buna göre özel sektör işverenleri de çalışanlarına çocuk parası veriyorlarsa bu rakama kadar ödedikleri, vergiden muaftır. Bu rakamların üzeri gelir vergisine tabidir.
■ SGK primi bakımından: Çalışanlar için ödenen yemek, çocuk ve aile yardımı parası var ise SGK priminden muaf tutulacak rakamlar da değişti. Yılında ikinci yarısında nakden ödenen yemek bedeli tutarı günlük 1.67 lira, çocuk parası aylık 16.74 lira, aile yardımı ise aylık 83.70 liraya yükseldi. 

***

Bakan Çelik 'Nerede kalmıştık' demiştir
Bir önceki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (2006-2008) döneminde başarılı işlere imza atan ve tarihinde görülmediği kadar TBMM'den yasa çıkartan, SGK'nın tüm kadrolarını yeniden yapılandıran Faruk Çelik sanırım koltuğa oturur oturmaz "Nerde kalmıştık" demiştir. Demesi de gerekir özellikle SGK'ya kazandırdığı Fatih Acar'ı da unutmaz ve onu en iyi şekilde değerlendirirse geçmişteki başarısını da tekrarlar. Zira, Çalışma Bakanlığı'nın Faruk Çelik'e ne kadar ihtiyacı varsa SGK'nın Fatih Acar ve ekibine şiddetle ihtiyacı var. Fatih Acar'ın kurduğu başarılı ekip son yıllarda hem çalışıp hem de azar işitmekten bıktı.

***

Yıllık iznin birisi 10 günden az olamaz
2003 yılı ekim ayından beri özel bir şirkette (A.Ş.) çalışmaktayım. Sadece hafta içi beş gün çalışıyoruz cumartesi ve pazar çalışmıyoruz. Personel sorumlumuz tarafından, toplam 20 işgünü iznim olduğu söyleniyor.
1-Ben bu 20 günü istediğim zamanda kullanabilir miyim? Şirketin bana şu gün kullanacaksın demek gibi bir hakkı var mı?
2- Ben izinlerimi haftada 2-3 ya da 4 gün olarak kullanmak istiyorum. Mesela pazartesi, salı, çarşamba, perşembe kullanmak istiyorum.
Kanunen bir engel var mı? Bu şekilde kullanmak istememin nedeni cuma günü izin kullandığımda, cumartesi günü de kullanılmış gibi oluyor denilerek fazladan bir günümü kesmek istiyorlar. Ben de cumartesi gününü iznimden düşmesinler diye, iznimi pazartesi-perşembe kullanıp cuma işime dönüyorum. Ancak şimdi personel sorumlumuz "cuma günü işine dönsen dahi, cumartesi gününü keseceğiz" diyor. Kanunen böyle bir hakları var mı? Latife D.

Sayın okurum, evet 6 yılı tamamladığınız için 20 işgünü izin hakkınız var. Bu izni birisi 10 günden az olmamak üzere en fazla üçe bölebilirsiniz. Ancak, yıllık izni ne zaman kullanacağınıza işveren (varsa izin kurulu) karar verebilir, siz istediğiniz zaman izne çıkamazsınız. 20 günün 10 gününü bir defada ve 10 gün içine denk gelen pazar ve bayramlar izin gününden sayılmaz. Kalan 10 günü ise beşer beşer kullanarak hafta içine 2 günlük hafta sonu tatillerini de ekleyebilirsiniz.

***

SGK çalışanı fil arıyor

Dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik olduğunu öğrenen SGK çalışanlarından yüzlercesi bana ileti göndermiş. Diyorlar ki, "SGK Başkanı Emin Zararsız bundan önce Gümrük Müsteşarlığı'ndan alınıp, SGK Başkanlığı'na getirildiğinde gümrük çalışanları kurtulduk diye deve kesmişler, biz sayıca onlardan çokuz biz de aramızda para toplayıp fil kesmek istiyoruz ama bulamıyoruz. Bize fil bulmak ve kurban etmek için yardımcı olur musunuz? ". Filden kurban olur mu olursa bulunabilir mi bilmiyorum ama Bakan Çelik'in geri dönüşüne en çok SGK çalışanları sevinmişe benziyorlar.