Advertisement

Eski memurların alamadıkları ikramiyeleriyle ilgili Anayasa Mahkemesi ikinci kere iptal kararı verdi. Yeni bir düzenleme için de süre vermedi. Artık 12 Temmuz 2011 gününden sonra emekli olacak olanların ikramiyelerini SGK ödemek zorunda. 12 Temmuz 2011 gününden önce emekli olmuş olanlar ise dava açarak ikramiyelerini alabilirler...

Hocam merhaba, Anayasa Mahkemesi'nin emekli ikramiyeleri hakkındaki kararı sonucu nasıl hareket etmeliyiz. Biz daha önceden Emekli Sandığı'na dilekçe vermiştik sizin tavsiyeniz üzerine, doğal olarak negatif cevap geldi ama dava açmamıştık. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? İsmi saklı

Sayın okurum, bu köşeden eski memurların ikramiyeleri konusunda çok haber, öneri ve dava dilekçe örnekleri okudunuz. Dava açanlardan ikramiyelerini alanlar da oldu davaları devam edenler de var. (Bu arada bizim yayınladığımız dilekçede ödeme tarihindeki gösterge, katsayı, taban aylık ibarelerini yazmayıp da ikramiye ve faizini istiyorum diyenler 50-60 lira aldılar.)

SÜRECİ HATIRLAYALIM
Geçmiş yıllarda bir müddet memuriyet yapmış ve sonrasında (memur değilken) SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı'ndan emekli olmuş kişiler, 2009 yılında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararla ikramiyelerini alabilme hakkına kavuştular ama hükümet engellemek için yeni bir yasa çıkardı. Hem CHP'nin başvurusu ve hem de örneğini yayınladığımız dava dilekçeleri sonrasında binlerce kişi yeniden Anayasa Mahkemesi'ne gitmişti. 12 Mayıs 2011 günkü oturumda Anayasa Mahkemesi bir kez daha eski memurlara ikramiye ödenmeli kararını verdi. İşte bu karar 12 Temmuz 2011 günü Resmi Gazete'de yayınlandı.

ESKİ MEMURLARA İKRAMİYE HAKKINI 2009'DA ANAYASA MAHKEMESİ VERMİŞTİ
Memurlar emekli olduklarında en son TC Emekli Sandığı Kanunu gereğince kesenek-prim ödemişlerse SGK'dan ikramiye alabilmekteydiler ama memur iken istifa edip sonrasında bir gün dahi olsa SSK veya Bağ-Kur'a prim ödeyerek (ister SSK'dan, ister Bağ-Kur'dan, ister İş Bankası Sandığı'ndan, ister Emekli Sandığı'ndan) emekli olmuş olanlara SGK ikramiye ödemiyordu. Anayasa Mahkemesi 2009 yılında verdiği kararla bu haksızlığa son vermişti.
Birden çok sosyal güvenlik kurumuna prim-kesenek ödenmesi durumunda hizmetleri birleştiren, 2829 sayılı Kanun'un "Emekli İkramiyesi" başlıklı 12'nci maddesinde bulunan "Son defa TC Emekli Sandığı'na tabi görevlerden emekliye ayrılan ve kendilerine bu Kanunun 8'inci maddesi uyarınca birleştirilen hizmet süreleri üzerinden aylık bağlananlara, TC Emekli Sandığı'na tabi daire, kuruluş ve ortaklıklarda prim veya kesenek ödemek suretiyle geçen sürelerinin toplamı üzerinden, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli ikramiyesi ödenir" biçimindeki hüküm içindeki, "Son defa TC Emekli Sandığı'na tabi görevlerden emekliye ayrılan ve ..." ibaresini, Danıştay 11. Dairesi'nin 2005/40 Esas sayılı başvurusuyla Anayasa Mahkemesi 05.02.2009 tarihli oturumunda iptal etmişti. Ancak aynı oturumda iptal hükmünün, kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından (5 Haziran 2009 gününden) başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe girmesine de karar verilmişti.