Advertisement

Eski yıllarda memuriyet yapıp, istifa ederek SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı'ndan emekli olanların ikramiye alabilmeleri için dava dilekçesindeki talep kısmı çok önemli. SGK da talebe uygun ödeme yapmalı. Eğer SGK mahkeme kararına uymamışsa savcılığa suç duyurusu yapılması gerekir

Babamın memuriyette geçen süreleri için dava açtık ve kazandık. SGK ikramiye ödemesini yaptı. Ancak 12 bin-13 bin TL civarında olması gerekirken 1300 TL oldu. Güncel tutar üzerinden talep ettiğimiz ikramiye, emeklilik tarihi itibarıyla hesaplandı. Kuruma tekrar yazı yazdık cevap alamadık. İdare Mahkemesi'ne danıştık. Onlardan da bir cevap alamadık. Mahkeme kâtibi "Tekrar dava açamazsınız" dedi. Hakkımız olan parayı ne yazık ki tüm aşamaları geçmemize rağmen alamıyoruz. Eyüp Acun-Ankara

Sayın okurum, davayı kazanmışsınız buna sevindim ama 19 bin lira ikramiye almanız gerektiği halde SGK size 1300 lira ödemiş. Bunun da en önemli sebebi, ilk davayı açarken mahkemeye verdiğiniz dava dilekçesinde bizim yayınladığımız dilekçedeki talep gibi değil de kendiniz bir talep yazmışsınız. Talebinizde, "Yukarıda arz ve izah olunmaya çalışılan nedenlerle, kamu ve kamu iktisadi kuruluşlarında geçen 169 ay 28 gün = 14 yıl, 58 gün hizmetimin karşılığı olan ikramiyemin güncellenmiş tutar üzerinden yasal faiziyle birlikte tarafıma ödenmesini, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda, davalı idarenin 29.06.2010 tarihli ve B.13.2.SGK.0.10.02.00.01.12 / 51.586.114 sayılı işleminin iptal edilmesine ve dava giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini yüce mahkemenizden arz ve talep ederim" demişsiniz. Mahkeme de talebe uygun olarak karar vermiş.

KEŞKEYE YER YOK
Artık dava bitmiş, Danıştay bile onamış, keşke demeye gerek yok. Siz 1 Şubat 1999 günü SSK'dan emekli olduğunuz için, SGK size 1 Şubat 1999 günü geçerli memur maaş katsayısı ile taban aylık katsayısına göre 1219 lira ikramiye ve bu ikramiyeye de SGK'ya başvuru tarihiniz olan 07.06.2010 gününden itibaren işleyen 77 lira faiz hesaplamış.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUN
Şimdi yapabileceğiniz tek bir şey kalmış. Mahkeme kararı tam uygulanmadığından dolayı, suç duyurusunda bulunmanız gerekecek.
Dava dilekçenizde her ne kadar ödeme tarihindeki katsayılara göre ödeme talep etmemiş olsanız da en azından "ikramiyenin güncellenmiş tutar üzerinden" ödenmesi talep edilmiş, ama SGK ikramiyeyi güncellenmiş hesap yerine 1999 yılı rakamlarına göre hesapladığından mahkeme kararına uymamış görünüyor. Öyleyse bir dilekçeyle mahkeme kararını tam olarak uygulamadıklarından bahisle suç duyurusu yapın.

***

EMEKLİDEN TEK PRİM ALINIR
4/B emeklisi ve muayenehanesini işleterek vergi mükellefiyeti olan doktorun, işyeri hekimi sıfatıyla da özel firmada çalışıyorsa SGDP olarak SGK'ya bildirilmesi gerekiyor mu? Fatih Doğru

6111 Sayılı Kanun ile değişik 5510 Sayılı Kanun'un 53'üncü maddesi gereğince, muayenehane sebebiyle vergi mükellefi olduğunuz andan itibaren emekli aylığınızdan yüzde 15 SGDP kesilir. Ancak, işyeri hekimi olarak bir işveren emrinde işe girerseniz işveren sizi SGK'ya (4/A) SGDP'si ile bildirmek zorundadır. Bildirimden itibaren kesinti sona erer.