Advertisement

Bir önceki Çalışma Bakanlığı döneminde iş kazalarının üzerine giden bakandan arta kalan "zorunlu mesleki eğitim"di. Artık mesleki eğitim almamış kişilerin ağır ve tehlikeli işlerde çalışması yasak. Şimdi de kazalara karşı tedbir için bilinçlendirme kampanyaları başlıyor

Tuzla tersanelerinde kazaların yaşandığı tarihlerde Çalışma Bakanı olan Faruk Çelik, bu kazaların önüne geçebilmek için 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 85'inci maddesine, "...ile çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış işçiler" ibaresi ekleterek maddeyi "On altı yaşını doldurmamış genç işçiler ve çocuklar ile çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış işçiler ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamaz..." haline getirmişti.

TEBLİĞ VE TEŞVİK
Bu değişiklikten sonra da, "Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğ" çıkarıldı. Kurallara uymayan işverenlere ağır cezalar uygulandı.
Şimdi de teşvik başlatıldı. Yeni işçi alımında işverenlere verilen SGK prim teşvikinin temeli eğitim oldu. Bu tür eğitim alan işçilere uygulanacak teşvik süresi ve kapsamı genişletildi.
19. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi ve Fuarı, İstanbul'da yapılacak. İş kazalarında dünya şampiyonu olan ülkemiz için önemli bir etkinlik sayılabilecek; fuar, 11-15 Eylül 2011 arasında gerçekleştirilecek. 120'ye yakın ülkeden 20 bin kişiyi bir araya getirecek olan kongre ve fuara 30'a yakın bakanın da katılması bekleniyor.

BAKAN ÇOK ÖNEMSİYOR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, iş sağlığı ile güvenliği açısından kritik önemi olan ürünlerin Türkiye'de tanıtılması, iş sağlığı ve güvenliği alanında kamunun bilinçlenmesi için bu etkinliğe çok önem veriyor. Kongrenin dünyada bu alandaki duyarlılığın ortaya konulması açısından önemli olduğunu ifade eden Çelik, "Umuyorum ki, kongre bizi üzen bu rakamların aşağı çekilmesini sağlayacak bir bakış açısının, bilincin yayılmasına katkıda bulunacak'' diyor.

***

İş kazalarında şampiyonuz

Çalışanlarımızın başına gelebilecek en kötü olay iş kazasıdır. İş kazaları bakımından ise Avrupa ülkeleri içinde şampiyonluğumuz var. İş kazası sadece işçiyi değil, işvereni ve toplumu da etkileyen olaylardandır; zira iş kazasının meydana gelmesi halinde işyeri de işçisinden yoksun kalmakta, zamanında ve hatasız üretim yapmasına engel olunmakta, kazadan dolayı tazminat ödemesine sebep olmaktadır. Ayrıca iş kazaları, kazaya uğrayanın
ailesi, arkadaşları ve diğer yakınlarını da etkilemekte, ülke ekonomisine de büyük zararlar vermektedir.
İstatistiklere göre, istihdam edilenlerden % 2.9'u bir iş kazası geçirmiştir. Bu oran erkeklerde % 3.6 iken, kadınlarda % 1.3 olarak gerçekleşmiştir. Toplam iş kazası geçirenlerin % 86.8'ini erkekler oluşturmaktadır.
İş kazası geçirenlerin sektörel dağılımları incelendiğinde; iş kazası geçirenlerin oranının en
yüksek olduğu sektörün % 10.1 ile madencilik ve taşocakçılığı olduğu görülmektedir. Bunu %7.7 ile elektrik, gaz ve su sektörü izlemektedir.

 

İş sağlığı bilinci eksik

İş kazalarında şampiyon olmamızın en önemli sebeplerinden birisi, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarından uzak olmamız ve önemsememizdir. Bu sebeple, 1955'ten beri üç yılda bir düzenlenen Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi fuarlarının 19'uncusunun ülkemizde gerçekleştirilecek olması büyük şanstır. Kongre ve Fuar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, Uluslararası Çalışma Örgütü ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Kuruluşları Birliği işbirliği ile 11-15 Eylül 2011 tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezi'nde İkon Events organizasyonuyla düzenlenecektir.

 

Kongre de yapılacak
Elli beş yıldır dünyada iş sağlığı ve güvenliği alanında yapılan en önemli ve en büyük etkinlik olan bu organizasyonu "2010 Dünya Kültür Başkenti İstanbul"da gerçekleştirecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, fuarla eşzamanlı yapılacak İSG kongresiyle de, ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği kavramlarının yaygınlaşarak benimsenmesi konusuna önemli bir katkıda bulunacak.