Advertisement

Vergi mükellefi veya şirket ortağı olanlar mecburi Bağ-Kur sigortalısıdır. Ancak kendi işyerleri değil ama başka işyerlerinde SSK'lı olarak işe girerlerse Bağ-Kur otomatik sona erer ve SSK devreye girer. Bu arada SSK'lı işe giren vergi mükellefleri isterlerse Bağ-Kur'a da prim ödeyip ileride alacakları emekli aylıklarını artırabilirler

Sayın Tezel, yardımınızı beklediğim bir sorum olacaktı. Ben 1990 yılından 2009 yılına kadar SSK'lı olarak çalıştım, primlerim tavandan yattı. Şu anda tarımsal danışmanlık bürosu açtım ve mecburen Bağ-Kur primi yatırmaktayım. 2009 Kasım ayından bu yana 22 aydır Bağ-Kur primi ödemekteyim. Adana'daki Bağ-Kur Bölge Müdürlüğü'nden öğrendiğime göre son 3.5 yıl nereye prim ödemişseniz oradan emekli olursunuz diyorlar ve Bağ-Kur'dan emekli olursam maaşımın çok düşük olacağı söylenmekte. Çünkü SSK'da işveren kesintisi burada sayılmıyormuş. 1966 doğumluyum, 52 yaşında emekli oluyorum. Şu anda prim işgününü doldurdum. Sorum şu ki, şu anki işimi yaparak SSK'dan nasıl emekli olabilirim? Adnan AKSU-Adana

Şubat ayında Resmi (Gazete'de yayımlanan 6111 _  Sayılı Kanun olmasaydı Bağ-Kur'a mecburdunuz ama 6111 Sayılı Kanun ile değişik 5510 Sayılı Kanun'un 53'üncü maddesi gereğince kendi işinizi yaparken, isterseniz başka bir işyerinde SSK'lı olabilirsiniz. Bu durumda Bağ-Kur otomatik sona erer ve SSK devreye girer, siz de SSK şartlarıyla hem daha erken hem de yüksek emekli aylığı alırsınız.

SSK'LI İŞE GİRİNCE BAĞ-KUR BİTER
5510 Sayılı Kanun'un 6111 Sayılı Kanun ile değişik 53'üncü maddesinde, "Sigortalının 4'üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan sigortalılık statüleri ile (c) bendinde yer alan sigortalılık statüsüne aynı anda tabi olacak şekilde kanun kapsamına girmesi halinde öncelikle aynı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi (Emekli Sandığı) kapsamında, (a) (SSK) ve (b) (Bağ-Kur) bentlerinde yer alan sigortalılık statülerine tabi olacak şekilde kanun kapsamına girmesi halinde ise aynı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi (SSK) kapsamında sigortalı sayılır" denilmektedir. Buna göre yaptığınız işe (vergi mükellefiyetine) devam ederken bir başka işyerinde SSK'lı işe girerseniz Bağ-Kur sona erer, SSK geçerli sayılır. Hatta SSK'ya ayda 30 gün prim ödemeniz de gerekmez. Size tavsiyem, ayda 5 gün günlük 181 lira kazanç ile SSK'lı olursanız ileride de en yüksek aylığı alırsınız.

 

İSTERSENİZ AYNI ANDA BAĞ-KUR PRİMİ DE ÖDEYEBİLİRSİNİZ
Vergi mükellefi olduğunuz halde SSK'lı işe girince ayda 5 gün dahi SSK olsanız SSK geçerli, Bağ-Kur geçersizdir. Ama SSK primi öderken, bir de maliyeye muhtasar beyanname ile gelir vergisi ödenir. Bu sebeple ayda 5 gün günlük 181 liralık kazanç ile SSK'lı iken isterseniz Bağ-Kur'a da prim ödeyip ileride çok daha yüksek emekli aylığına kavuşabilirsiniz. Yine 53'üncü madde, "SSK kapsamındaki sigortalılığı esas alınanlar, yazılı talepte bulunmak
ve kanunun 82'nci maddesine göre belirlenen prime esas kazanç alt sınırı ve üst sınırına ilişkin hükümler saklı olmak kaydıyla, esas alınmayan sigortalılık statüsü kapsamında talep tarihinden itibaren prim ödeyebilirler. Bu şekilde ödenen primler; iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklar yönünden, kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) (Bağ-Kur) bendi kapsamında sigortalılık statüsünde, kısa vadeli sigorta kollarından sağlanan diğer yardımlar ile uzun vadeli sigorta kollarından sağlanan yardımlar yönünden ise kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) (SSK) bend kapsamında sigortalılık statüsünde değerlendirilir" denildiğinden, ayda 5 gün SSK'ya tavandan (181 lira) prim ödeyip, azami 4535 lira aylık kazanç beyan edip Bağ-Kur'a da isterseniz prim ödeyebilirsiniz.

 

Son yedi yıla (2520 güne) bakılır
Kimin SSK'dan veya Bağ-Kur'dan yahut Emekli Sandığı'ndan emekli edileceğinin tespitinde son yedi yıllık (2520 günlük) prim ödemelerine bakılır. Hangisi çoksa o kurumdan emekli edilir. Bu hesaplamada 7 takvim yılına değil boşluklar hariç bugünden geriye doğru 2520 günlük prim ödeme gününe bakılır. Siz de şu anda 22 aydan beri Bağ-Kur primi ödüyorsunuz ve bu sürenin 42 aya ulaşmaması gerekir. Ulaşırsa SSK'dan emeklilik hakkını kaybedersiniz, bu sebeple önümüzdeki 20 ay içinde bir başkasına ait işyerinden SSK'lı işe
girişinizin olmasına dikkat edin.

SAĞLIK YARDIMINDA AVANTAJ
Bağ-Kur'lu olanların SGK'ya 60 günden çok süreli Bağ-Kur prim borçları varsa SGK'dan ne kendileri, ne eşleri, ne de çocukları sağlık yardımı alamaz. Ancak bu kişiler SSK'lı olarak bir işe girerlerse Bağ-Kur borçları olsa bile 30 günlük SSK'lı çalışmalarından sonra SGK'dan sağlık yardımı alabilirler. Bunun için sağlık aktivasyonunu Bağ-Kur üzerinden SSK'ya çevirtmeleri gerekir.

 

Malatya SGK hatalı bilgi vermiş
Babamız SSK tarımdan isteğe bağlı emekli. Üç bekâr ablam var, fakat babamın üzerinden sağlık hizmeti alamıyorlar. Bunun için birkaç defa Malatya SGK İl Müdürlüğü'ne başvurduk ama bilgi alamadık. Sizce durumun böyle olması normal mi? Vahap Bozdağ

25 Şubat 2011 günü Resmi Gazete'de yayımlanan 6111 Sayılı Kanun'a kadar, Tarım SSK'lıların ister prim ödeyen ister emekli olsun kızlarına en fazla 18 yaşına kadar sağlık hizmeti veriliyordu. Ancak, 6111 Sayılı Kanun ile 5510 Sayılı Kanun'un geçici 12'nci
maddesine 01.10.2008'den geçerli olmak üzere şu fıkra eklenmiştir. "(Değişik fıkra: 13/02/2011 - 6111 S.K./49. md.)(7) 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu'na tabi sigortalılar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kimseler, sağlık hizmeti ve diğer haklardan yararlanma hakkına sahiptir."
Bununla artık Tarım SSK'lıların kızları da 18 yaş sınırı olmaksızın sağlık yardımı almaya başladılar. SGK İl Müdürlüğü'ne bu yazıyla gidip kız kardeşlerinize sağlık yardımı verilmesi için aktivasyon isteyin.