Advertisement

KEY sayacımız bugün 799'uncu günde olduğumuzu gösteriyor. Tasfiye süreciyle ilgili olarak yayınlanan listelere itirazı olanlar 2008'den bu yana 2'nci listeleri bekliyorlar. KEY'de muhatap yetkili de bulunmuyor...

01.01.1987 günü uygulanmaya başlanılan 3320 sayılı "Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun" gereğince 9 kişiden fazla işçi çalıştıran özel sektör işverenleriyle, işçi sayısına bakılmaksızın kamudaki tüm çalışanlar için de devlet tarafından, işçi ücretinden kesinti olmaksızın herkese eşit tutarda yardım yapacaklardı.
Her bir çalışan için aylık ödeme rakamlarının toplamı da; yani ilk başladığından bittiği 31.12.1995 gününe kadar aralıksız adına KEY yardımı ödenmiş birisi için ödenen toplam KEY de, 6 bin lira 1 5 kuruştur. Eski parayla 6 milyon 156 liradır. Bugün alınabilecek rakam ise 1800 lira kadardır.

KEY'İN TASFİYE SÜRECİ
5664 sayılı KEY'in Tasfiyesi ile ilgili Kanun gereğince, 28 Temmuz 2008 günü ilk liste yayınlandı, 28 Ekim 2008 gününe kadar adı olmayanlar ile parası eksik olanlar itiraz ettiler. Sonrasında 28 Aralık 2008 günü itirazcılar için 2'nci liste yayınlanacaktı ki bir kanunla 28 Haziran 2009 gününe attılar. Biz de sayaç başlattık; sayaç 150 günü gösterdiğinde 5.8 milyon itirazcıya mahkemelere gitmeleri için dilekçe yayınlayacağız demiştik.
Biz dava dilekçesi yayınlamayalım da sizler haklarınızı almayın diye bir kanun daha çıkardılar ve Haziran 2010 gününden başlayan üç aylık sürelerde liste yayınlayacağız dediler, ama son gün olan 31 Mart 2011'e kadar 3'er ayda bir liste yayınlayacağız demelerine rağmen beceremediler.
5664 sayılı, Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun'un çeşitli kanunlarla değiştirilmiş 5'inci maddesine göre;
"...Hatalı bildirimlerin düzeltilmesi ile ilgili süre 31/1 2/201 0 tarihinde sona erer. Ancak kurum ve kuruluşlar süre sonunu beklemeden düzeltmesi tamamlanan listeleri üçer aylık dönemler halinde bankaya gönderir. Bu düzeltme sırasında, 30/6/2010 tarihinden sonra yeni hak sahibi bildirimi yapılamaz. Banka, ikinci fıkrada belirlenen sürenin sonuna kadar yapılacak bildirimlerden hatasız olanlara göre hazırlanacak listeleri 31/3/2010 tarihine kadar, kurum ve kuruluşlarca düzeltme işlemleri yapılarak gönderilen listeleri ise üçer aylık dönemler halinde EGYO'ya gönderir. Düzeltmeler neticesinde hazırlanacak son liste 31/3/2011 tarihine kadar EGYO'ya gönderilir. Bankaca EGYO'ya bildirilen listeler hak sahipliğinin tespitine esas olmak üzere EGYO tarafından Resmi Gazete'de ilan edilir..."

SON LİSTE 28 ŞUBAT 2011'DE YAYINLANDI
KEY'de son liste 28 Şubat 2011 günü yayınlandı ama hâlâ liste yayınlanmasını bekleyen 2 milyon 800 bin kişi var. Tasfiye Halindeki Emlak Bankası, kimlik numarası bulunamadığı için KEY ödemelerinden yararlanamayan yaklaşık 500 bin kişinin kimlik taramasını sonuçlandırıp, 28 Şubat 2011'de son listesini yayınladı. Ancak, KEY ödemelerine ilişkin yasanın süresi 31 Mart'ta dolduğu için EGYO yeni bir liste yayınlayıp ödeme yapamıyor. Bu nedenle, yasal bir düzenleme yapılması şart. Aksi halde 4 milyon 200 bin aile mağdur olmaya devam edecek.

***

ÖDENEN TUTAR 3.4 MİLYARDA KALDI
Bugüne kadarki KEY ödeme listelerindeki hak sahiplerinin sayısı 12 milyon 44 bin 934 kişi olurken, ödeme tutarı ise 4 milyar 36 milyon lira olarak hesaplandı. Ama ödenen rakam buna ulaşmadı. Zira, yayımlanan listelerle 7.7 milyon hak sahibine toplam 3.4 milyar lira ödeme yapıldı. Buna göre, 4.2 milyondan fazla hak sahibi para alamadı.
KEY hesaplarının tasfiyesi kapsamında şimdiye kadar, toplam 233 bin sayfalık 120 cilt Resmi Gazete basıldı. Listelerin yayımlandığı Resmi Gazete sayılarının ağırlığı 360 kilogramı, uzunluğu ise 11 metreyi geçti.
Liste yayınlamakla görevlendirilen, tasfiye halindeki Emlak Bankası'nın Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sayın 5 ay önce verdiği demeçte, KEY konusundaki çalışmalarına artık son verdiklerini, bundan sonra herhangi bir yeni liste hazırlanmayacağını belirtirken, dava açan vatandaşların sorunlarının da çözüleceğini ifade etti ama nasıl çözüleceğini netleştirmedi. 4 milyon 200 bin kişiden dava açacak olanların sayısının az olacağını düşünüp, dava açan parasını alsın, açmayanlarınki bize kâr kalsın mantığının olmamasını diliyorum.