Advertisement

SGK'dan emekli olan birisi işyeri açıp vergi mükellefi olur veya limited şirket yahut anonim şirket ortağı ve yönetim kurulu üyesi olursa, aldığı emekli aylığından yüzde 15 kesinti yapılır

Merhaba Ali Bey, yardımcı olabileceğinizi düşünerek bir konu hakkında düşüncelerinizi rica ediyorum. İki ortaklı bir firma veya şirket kurarak yiyecek sektöründe kurumsal bir marka çıkarmayı düşünüyoruz. Ortaklardan biri Emekli Sandığı emeklisi, diğeri işçi emeklisi. Öncelikle bu restoran için firma kurmak yeterli midir? Yoksa şirket kurmak mecburi midir? Ortakların maaşlarından kesinti olacak mıdır? Olacaksa tahmini kesinti tutarı hakkında bir fikriniz var mı? Osman Albayrak

Osman Bey, açacağınız restoran için isterseniz adi ortaklık şeklinde işyeri açar ve her bir ortağın kendisini gelir vergisi mükellefi yapabilirsiniz, isterseniz de bir limited şirket kurup (veya devralıp) şirket olarak işletmeye açabilirsiniz. Farkı sadece vergisel olarak olur, gerçek gelir vergisi mükellefi olurlarsa kâr üzerinden yüzde 15-35 oranında kademeli gelir vergisi ödersiniz; şirket olursa şirket kâr üzerinden yüzde 20 kurumlar vergisi öder ama kârdan ortaklar para almak isterlerse yüzde 15 daha vergi ödersiniz.

ORTAKLARIN AYLIĞINDAN YÜZDE 15 KESİNTİ
Ortakların nereden (SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandıkları) emekli olduklarının önemi olmaksızın, aldıkları emekli aylığından SGK yüzde 15 kesinti yapar ve yapmalıdır. Buna yasal olarak SGDP (Sosyal Güvenlik Destek Primi) denilmektedir.
Kanun maddesine göre, "...Bu kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak belgelerle doğrulamak kaydıyla faaliyette bulunulmadığına ilişkin süreler hariç olmak üzere çalışılan süreler için, sosyal güvenlik destek primi oranı olarak bu kanunun 30'uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde belirtilen hükümler uygulanır. Bu oran, bu maddenin yürürlüğe girdiği yılda % 12 olarak, takip eden her yılın ocak ayında bir puan artırılarak uygulanır. Ancak bu oran % 15'i geçemez."

***

Eşiniz kısmi aylık alıyor tama çevirebilirsiniz

Ali Bey merhabalar, eşim iç hastalıkları uzmanı. 1980 ile 1986 yıllarında pratisyen hekim ve 2 yıl askerlik (yedek subay olarak) yaptıktan sonra ihtisas için Almanya'ya gitti. Orada 6.5 yıl kadar doktor olarak çalıştı. Almanya'daki hizmetleri 25 yılı doldurmaya sayılmış, maaş ise buradaki hizmetleri olan 19 yıl sayılarak ödeniyor. Nasıl bir yol izlemeliyiz? Belma Emirhan

Hanımefendi, eşinize eski adıyla Emekli Sandığı yeni adıyla Kamu Görevlileri Emeklilik Dairesi Başkanlığı, yurtdışında geçen hizmetlerini de değerlendirerek yurtdışı kısmi aylığı bağlamış. İsterseniz yurtdışında geçen 6.5 yılı aynı yere dilekçe verip yurtdışı borçlanması yaparak öderseniz, aylığı tam aylığa çıkar. (Bu arada hekimlerin 1 800 lira aylık alması zor.) Ödeyeceğiniz rakam ise her ödeme ayı için 727 liradır. 6.5 yıl için ise 56 bin 709 liradır. Bunu öderseniz alacağı emekli aylığı 1575 liraya çıkacaktır.

***

Anne ve babanızı emekli edebilirsiniz

Babam Ergün Ersöz, Tarım Bağ-Kur sigortalısı gözüküyor. 28.04.1956 doğumlu. Askere sigortalı olmadan gitmiş. 18 ay askerlik yapmış. SGK'da annemin hiç kaydı gözükmüyor. Bu arada ben dahil annemin 2 doğumu var. Toplu ödeme yapsak emekli olurlar mı? Kaç yaşında olurlar? Erdem ERSÖZ

Annenizin TC kimlik numarası ile sigorta sicil numarası uyuşmamıştır, o nedenle hizmetlerini göremezsiniz. Aydın SGK İl Müdürlüğü'ne dilekçe gönderip hizmetlerini isteyin. Hizmetler geldikten sonra 2'şer yıldan 4 yıllık doğum borçlanması yaparsınız, sonrasında da 3600 günü tamamlayacak kadar SSK'lı işe girip 3600 günü tamamladığında SSK'dan emekli olur. Babanız, 01.02.1993 günü Tarım Bağ-Kur'lu olmuş ama prim ödemediğinden hizmetleri silinmiş. Ödemediği kısımlar da sigorta süresinden düşülmüş. İsterse şimdi silinen hizmetlerini ihya (canlandırma) hakkı var.