Advertisement

4857 Sayılı İş Kanunu gereğince, kanunda yazan hallerde işçi, haklı sebepler oluştuğundan bahisle işini bırakıp işverenden kıdem tazminatını isteyebilir. Bu hallerde tazminatın ödenmemesi halinde olayın iş mahkemelerine intikal ettirilmesi gerekir

Bir kamu bankasında çalışıyorum, 13 yılım doldu. Eş durumuyla geldiğim Tokat'ın Erbaa İlçesi'nden çocuklarımın eğitimi ve sağlık sorunları nedeniyle tayinimi istiyorum. Bana İstanbul'dan gelmek isteyen bir personelle yer değiştirecekleri bilgisi verildiği için küçük kızım ilkokul 1. sınıfa İstanbul'da başladı. Şimdi diğer arkadaşın vazgeçtiğini ve yerime birini bulamazsam gidemeyeceğimi söylüyorlar. Haklı sebeplerin neleri içerdiği konusunda bilgi verirseniz çok sevinirim. İsmi saklı

Şayet, işçi iseniz bahsettiğim yazıdaki gibi haklı sebeple işi bırakma potansiyeliniz var. Hangi hallerin işçi için haklı sebeple yani tazminat alarak işi bırakma halleri olduğu da 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 24'üncü maddesine yazılıdır.

HAKLI SEBEPLE İŞİ BIRAKMA HALLERİ
Kanunun "İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı" başlıklı 24'üncü maddesine göre, süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:
 

I. Sağlık sebepleri:
a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa.
b) İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa.

II. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan halleri:
a) İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa.
b) İşveren, işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa.
c) İşveren, işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse, yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler, yahut işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnat veya ithamlarda bulunursa.
d) İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa.
e) İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse.
f) Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp da işveren tarafından işçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği hallerde, aradaki ücret farkı zaman esasına göre ödenerek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa, yahut çalışma şartları uygulanmazsa.

III. Zorlayıcı sebepler:
İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süreyle işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa.

***

SSK'LI İŞE GİRERSEN BAĞ-KUR DEVREYE GİRMEZ

Ben 12.03.1966 doğumluyum. 01.02.1984 yılında sigortam başladı. 1994 yılında ise çalışmakta olduğum işime başladım.
1- Bir şirket kursam veya bir şirket ortağı olarak çalışma hayatıma devam etsem yukarıda verdiğim bilgilere göre 48 yaşımda SSK'dan emekli olabilir miyim?
2- Mevcut işimden ayrıldığım takdirde kendi işimi kursam Bağ-Kur'lu mu olmak zorundayım yoksa emeklilik yaşıma kadar SSK'lı olarak primlerimi ödemeye devam edebilir miyim?
İbrahim SARIKAYA

Sayın okurum, kendi işini kurup vergi mükellefi olduğunda yasa gereği Bağ-Kur'lu olursun ama sen 12.03.2014 günü SSK'dan emekli olacağından ve bu tarihe kadar Bağ-Kur'a prim ödeme süresi 3.5 yılı aşmayacağından yine SSK'dan emekli olursun. Ancak işyeri sahibi olsan da bir başka işveren yanında ayda bir gün dahi olsa SSK'lı çalışırsan Bağ-Kur'a prim ödemek zorunda değilsin. Kıdem tazminatı için 1475/14-5 gereği 15 yılı ve 3600 günü aştığından SSK'ya gidip "Kıdem tazminatı alabilir" yazısı al ve işverene ver. "Emekli aylığı düşmesin ve sağlık devam etsin" diye bir başka işyerinden ayda beş gün günlük 181 liradan SSK'lı ol.