Advertisement

Yasa gereği, 4 Ekim 2000'e kadar Bağ-Kur'un kapısından geçmemiş vergi mükelleflerinin başlangıcı bu tarihtir. Geçmiş vergi sürelerini borçlanıp ödeyenleri de Bağ-Kur 4 Ekim 2000'de başlamış kabul eder ve 60 yaşından önce emekli etmez. Vergi borçlanması yapanlar dava açarsa daha erken emekli edilir

4 Şubat 1965 doğumluyum. 30 Ağustos 2001 tarihine kadar hiçbir sosyal güvenlik kurumuna kaydım yoktu. Ancak 4 Temmuz 1989'dan başlayan ve 5 Nisan 1995 tarihinde biten vergi kaydım vardı. Kısa bir aradan sonra da 19 Ekim 1995'te başlayan ve devam eden ayrı bir vergi kaydım daha var. 30 Ağustos 2001'de Bağ-Kur'a gittim, beni 4 Ekim 2000'den itibaren Bağ-Kur' lu saydılar. Bu arada memurun önerisiyle de 4 Ekim 2000'den önceki 3.885 günlük vergi kayıtlarımı da borçlanıp ödedim. Şimdi Bağ-Kur a gidiyorum, borçlanmamı dikkate almadan beni 60 yaşından önce emekli etmeyeceklerini söylüyorlar. Bağ-Kur sigorta başlangıç tarihimin ilk vergi mükellefi olduğum 4 Temmuz 1989 tarihine çekilmesi için Bağ-Kur a hangi mahkemede nasıl bir dava açmam gerekir, kazanma şansım nedir? Eğer kazanırsam ne zaman emekli olabilirim? Kazanamazsam Bağ-Kur dan ne zaman emekli olabilirim? Askerliğimi 1987'de 550 gün yaptım, borçlanayım mı? Hasan Çabuk

Gerek 1.479 ve gerekse 5.510 Sayılı Kanun'un geçici maddeleri gereğince, geçmişte vergi kaydı veya şirket ortaklığı olduğu halde bunu Bağ-Kur'a bildirmeyenler, 4 Ekim 2000 ile 30 Eylül 2008 arasında Bağ-Kur'a gitmişlerse başlangıçları 4 Ekim 2000 günü, 1 Ekim 2008 sonrası Bağ-Kur'a gitmişlerse de başlangıçları 1 Ekim 2008 günü sayılır.

DİLEKÇE VEREN GEÇMİŞ SÜRELERİ BORÇLANDI
Tıpkı sizin gibi, yasanın verdiği süre içinde dilekçe verenler ise gerek 4 Ekim 2000, gerekse 1 Ekim 2008 öncesindeki vergi kaydı olan süreleri borçlandılar ve paralarını da ödediler. Ancak, Bağ-Kur (yeni adıyla SGK) paraları ödenmiş dahi olsa başlangıçlarını 4 Ekim 2000 olarak saymakta. Yasa gereğince de 4 Ekim 2000 başlangıçlı erkekler Bağ-Kur'dan en az 9.000 günle 60 yaşında, 5.400 günle de 62 yaşında emekli olur.
İster şimdi ister emeklilik zamanınız geldiğinde Bağ-Kur'u dava ederseniz bu sefer borçlanıp ödediğiniz süre kadar başlangıcınız mahkeme tarafından geriye götürülür. Mesela, 4 Ekim 2000 gününden önceki 3.885 günü borçlanıp ödemişsiniz o halde başlangıcınız 3.885 gün (10 yıl, 9 ay, 15 gün) geriye gidip 19 Aralık 1989 olacak. Bunun üstüne bir de 550 gün askerliği öderseniz, 9 Nisan 1988 başlangıcınızla Bağ-Kur'dan 50 yaşında (4 Şubat 2015'te) emekli olacaksınız. Dava açmazsanız da Bağ-Kur'un dediği gibi 60 yaşından önce emekli olamazsınız.

***

Yargıtay da bu konuda aynı görüşe sahip

En son Avukat Özlem Vardar'ın açtığı ve 3 Mayıs 2011 'de Yargıtay tarafından onanan karara göre, 4 Ekim 2000 tarihi itibarıyla 1479 Sayılı Kanun kapsamında tescil edilen davacının, anılan kanunun geçici 18. maddesi kapsamında, 1 Nisan 1987- 4 Ekim 2000 tarihleri arası vergiye kayıtlı olduğu 4.862 günlük süreyi borçlanması ve süresinde ödemesi sebebiyle, mahkemenin davacının 1 Nisan 1987-30 Nisan 2007 tarihleri arasında 1.479 Sayılı Kanun kapsamında esnaf Bağ-Kur sigortalılığına dair kabulünde bir isabetsizlik yoktur" denmekte.