Advertisement

Antalya'da turistler için servis şoförlüğü yapan ve aylık 800 lira maaş alan kişiye kravat takmadı diye işvereni 1000 dolar ceza kesmiş. Hem kesilen ceza, hem de cezanın işverenin cebine girmesi yasal değildir

4857 Sayılı İş Kanunu gereğince işverenler, işyerlerinde disiplini temin etmek maksadıyla işyeri iç yönetmelikleri yayınlayabilir, disiplin yönetmelikleri uygulamaya koyabilir. Öncelikle bu yönetmeliklerin işçi tarafından okunmuş ve kabul edilmiş olması gereklidir; okunduğunun tek bilinirliği de her sayfasında işçinin imzasının var olmasıdır.

CEZA MEVZUATA UYGUN OLMALI
Görüldüğü üzere, işçiye ceza verilebilmesi için suçların ve cezaların ya toplu iş sözleşmesinde yazılmış olması ya da bireysel hizmet akdi ise hizmet akdinde veya hizmet akdi eki işyeri iç yönetmeliklerinde ayrıntılı olarak yazması gerekir. Yani, işçinin hangi eylemin disiplin suçu teşkil ettiğini ve hangi suçu işlerse hangi cezayı alacağını önceden biliyor olması gerekir.

İŞÇİYE PARA CEZASININ TAVANI VAR
Öncelikli sorun, aylık 800 lira ücreti olan şoföre 1000 dolar ceza verilemez, zira 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 38'inci maddesine göre, "İşçi ücretlerinden bu yolda yapılacak kesintiler bir ayda iki gündelikten veya parça başına yahut yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde işçinin iki günlük kazancından fazla olamaz". O halde bu işçiye verilebilecek en ağır para cezası 53 liradan fazla olamaz.
Ayrıca, ceza keyfi de olamaz ve "İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye derhal sebepleriyle beraber bildirilmesi gerekir".

PARA İŞÇİLERİN EĞİTİMİNE GİDER
İşçiye yasalara uygun para cezası verilmişse ücreti daha düşük olarak işverence ödenecek demektir. Bu durumda kesilen ceza, işverenin cebine kalamaz. Yasaya göre, "Bu paralar işçilerin eğitimi ve sosyal hizmetleri için kullanılıp harcanmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hesabına bakanlıkça belirtilecek Türkiye'de kurulu bulunan ve mevduat kabul etme yetkisini haiz bankalardan birine, kesildiği tarihten itibaren bir ay içinde yatırılır. Her işveren işyerinde bu paraların ayrı bir hesabını tutmaya mecburdur".

***

Emekli-dul ve yetim aylıkları haczedilemez

1932 doğumluyum. SSK'dan eşimden dolayı aldığım ölüm aylığını PTT'den alıyordum. İşimin bozulması sebebiyle işyerimi kapattım. Bankadan kredi kullanmıştım. İnternet kanalıyla banka PTT'den aldığım maaşımı benim rızam olmadan, benden habersiz, sistemin buna açık olması sebebiyle kendisine aktarıp gasp etti. Bir senedir bu şekilde devam ediyor. Başka hiçbir gelirim yok, maddi sıkıntı içindeyim. Maaşımı nasıl geri alabilirim? Güler DEMİRTAY

5510 Sayılı Kanun'a göre emeklilerin, dulların ve yetimlerin emekli aylıklarından SGK borçları ile nafaka borçları dışında hiç kimse kesinti veya haciz yapamaz. Kanuna göre, "Madde 93- Bu kanun gereğince sigortalıların gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler; 88'inci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez. Haczi yasaklanan aylıkların haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde reddedilir". Bu sebeple emekli (dul) aylığınızdan neresi kesinti yapıyorsa itiraz edin. İcra müdürlüğüne de itiraz edin.

***

KEY'i unutturmaya çalışıyorlar

Ali Bey merhaba, annem öğretmen emeklisi. KEY'i hâlâ alamadı. Milli Eğitim'le görüştüğünde, "TC numaranız eksikmiş, düzelttik" dediler. Üzerinden 1 yıldan fazla bir süre geçti ama hâlâ KEY'ini alamadı. Ne yapmamız gerekli? Dava mı açmalıyız? Yoksa bekleyecek miyiz? Nihan ÇELİKDEMİR

Nihan Hanım, bu ülkede anneniz gibi 4 milyon 200 bin kişi var Yetkililer halka KEY'i unutturmaya çalışıyorlar. Şimdi, Tasfiye Halindeki Türkiye Emlak Bankası yönetim kuruluna dilekçe gönderin, olumlu yanıt alamazsanız Başbakanlık ve bakanlıklara mesaj yağdırın. O da olmazsa dava edin.