Advertisement

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye'nin en büyük 500 sanayi şirketi listesinde Ciner Grubu'ndan 4 şirket yer aldı.

500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer alan Ciner Grubu şirketleri Kazan Soda Elektrik Üretim; Eti Soda, Park Cam ve Silopi Elektrik Üretim olarak sıralandı. 2019 yılında listede yer alan Park Termik ise Haziran sonu itibariyle EÜAŞ'a yapılan devir dolayısıyla 2020 listesinde yer almadı.

Ankara Çayırhan'da faaliyet gösteren toplam 620 MW kapasiteli Çayırhan Termik Santralini işletme imtiyaz süresi 30 Haziran 2020 tarihi itibariyle sona ererken santral tesisi ve ilgili diğer taşınır ve taşınmaz mallar ile santralin yakıt ihtiyacını karşılayan maden sahaları ve yardımcı tesisleri kullanılabilir ve çalışır vaziyette 30 Haziran saat 24:00 itibariyle Elektrik Üretim A.Ş.'ye devredilmişti.

Ciner Grubu şirketleri arasında en üst sırada Kazan Soda Elektrik Üretim A.Ş. yer aldı. Şirket 2020 yılında üretimden kaydettiği 3,35 milyar TL'lik satış geliriyle 70. sıraya yerleşti. Kazan Soda'yı 2,29 milyar TL'lik geliriyle 105. sırada bulunan Eti Soda Üretim Pazarlama Nakliyat ve Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. izledi.

2020'de 875,3 milyon TL'lik gelir elde eden Park Cam San ve Tic. A.Ş. listede 332. sıraya yerleşirken, 802,1 milyon TL satış geliri yazan Silopi Elektrik Üretim A.Ş. de 365. oldu.

Ciner Grubu şirketlerinde ihracat performansı

Araştırmaya göre Eti Soda 2020'de kaydettiği 230,3 milyon dolarlık ihracat performansıyla ile listede yer alan Ciner Grubu şirketleri arasında en fazla ihracat geliri elde eden şirket oldu. Eti Soda'yı 201,8 milyon dolarlık ihracatıyla Kazan Soda, 8,6 milyon dolarlık ihracat geliriyle Park Cam izledi.

Ciner Grubu'nun ihracatçı şirketlerinin 2020'de toplam ihracatı 440 milyon dolar olarak kaydedildi.