Advertisement

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi’nin Haziran 2020 dönemi sonuçları açıklandı. Endekste eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış olarak açıklanan verilere göre, mayıs ayında 34,1 olarak ölçülen Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, haziranda güçlü bir artışla 47,5 düzeyinde gerçekleşti ve Türk ihracatçılarının talep koşullarındaki daralmanın sonuna yaklaşıldığına işaret etti. Endeks, son dört ayın en yüksek düzeyinde kaydedildi.

Dünya genelindeki birçok pazarda Covid-19 kaynaklı sokağa çıkma kısıtlamalarının gevşetilmesine bağlı olarak başlayan toparlanma, ihracat iklimi endeksinin eşik değere yaklaşmasını sağladı. Çin’in başını çektiği ve salgın eğrisinin daha ileri aşamalarında olan bazı ülkelerde üretimin hızlı bir şekilde büyüme bölgesine geçtiği gözlendi. Ekonomik aktivite, Türk imalatçılarının ana ihracat pazarları arasında yer alan Fransa’da son dört ayın, Birleşik Arap Emirlikleri’nde ise son altı ayın ilk artışını sergiledi.

Dört büyük ihracat pazarındaki daralma düşük oldu

Genel olarak, PMI anketleri Türk imalat sektörü ihracatının yaklaşık yüzde 9’unu oluşturan pazarlarda aktivite artışları olduğuna işaret etti. Diğer pazarlarda ise, bazılarında belirgin şekilde olmak üzere, daralma hız kesti. Avrupa’da sokağa çıkma kısıtlamalarının gevşetilmeye devam etmesi ve ekonomik koşulların normale yaklaşması sonucu Türk imalat sektörü ihracatının yaklaşık yüzde 26’sını oluşturan Almanya, Birleşik Krallık, İtalya ve İspanya’da üretimdeki daralmalar çok daha düşük oranlarda gerçekleşti. Daralmanın şubattan beri en ılımlı düzeyde gerçekleştiği ABD’de de ekonomik aktivitedeki gerileme üst üste ikinci ay belirgin şekilde hız kesti.

Birçok ekonomide toparlanmanın devam ettiği görülürken diğerlerinin haziran itibarıyla halen salgından olumsuz etkilendiği ve aktivitede sert daralma yaşamaya devam ettiği gözlendi. Haziranda üretimdeki en yüksek oranlı düşüşler Endonezya, Meksika ve Mozambik’te gerçekleşti. Ancak bu ekonomiler, Türk imalat ihracatına yönelik toplam talebin çok küçük bir kısmını oluşturuyor.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracat İklimi Endeksi hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi: “Covid-19 kaynaklı daralmanın en sert kısmının geride kaldığı net bir şekilde hissedilirken, firmaların yeniden büyümeye geçişi değerlendirmeye başlayabilecekleri görülüyor. Temel ihracat pazarlarının ya hızlı bir şekilde genişleme bölgesine geçmesi ya da dengelenmeye çok daha yakın hale gelmesi, Türk imalat sektörü ihracatçıları için pozitif bir gelişme oldu. Salgının yeniden hızlı bir şekilde yayılmaması halinde yılın ikinci yarısında ihracat talebinin belirgin bir şekilde toparlanma yoluna girmesi söz konusu olabilir.”