Advertisement

TÜİK 2021 Ocak ayı haber bülteninde, AB ülkeleri ile eş zamanlı olarak Hanehalkı İşgücü Araştırması'nda (HİA) Bütünleşik Avrupa Sosyal İstatistik Tüzüğü’nde yer alan standartlara uygun biçimde, 19. Çalışma İstatistikçileri Konferansı (ICLS) kararları ile belirlenen tanımları kullanmaya başlayacağını açıkladı.

TÜİK'ten yapılan duyuruda, “İşgücü İstatistiklerinde”, çalışma türleri ve işgücü piyasasındaki değişimler, gelişen politika ihtiyaçları, işsizlik oranının tek başına atıl işgücünü ölçmede yeterli olmaması gibi nedenler sebebiyle revizyon gerçekleştirileceğini bildirdi.

Yayımlanan bültende, "Mevcut durumda, üçer aylık hareketli ortalamalar ile aylık olarak yayımlanan işgücü istatistikleri yerine bağımsız aylık tahminlere ilişkin sonuçlar yayımlanmaya başlanacaktır. Bu sayede daha zamanlı ve tek aya ilişkin göstergeler üretilecektir. Aylık haber bültenleri ile özet temel işgücü göstergeleri kamuoyu ile paylaşılacak olup çeyreklik ve yıllık bültenlerde ise mevcutta paylaşılan detay korunacaktır. HİA sonuçlarının, yeni tanımlara göre karşılaştırılabilir serileri hesaplanarak kamuoyu ile paylaşılacaktır."

"Daha önce Ulusal Veri Yayımlama Takvimi’nde5 referans dönemi 2021 Ocak ayı olan aylık tahminlere ilişkin ilk haber bülteninin 10 Mart 2021 tarihinde yayımlanacağı kamuoyuna duyurulmuştu. Pandemi koşullarının devam etmesi ve yeni tanımlara göre karşılaştırılabilir serilerin hesaplanması için ortaya çıkan ilave süre ihtiyacı nedeniyle, 12 Nisan 2021 tarihinde 2021 Ocak ayına ilişkin sonuçlar istatistiksel tablolar aracılığıyla ve 2021 Şubat ayına ilişkin sonuçlar haber bülteni aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılacaktır. Bültenle birlikte revizyona ilişkin metodoloji dokümanına da yer verilecektir. 10 Mart 2021 tarihinde “Kasım-Aralık-Ocak” aylarını kapsayan Aralık 2020 dönemi ve 22 Mart 2021 tarihinde ise 2020 yılına ilişkin yıllık sonuçlar yayımlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.