Advertisement
HABERLER ABONE OL

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen istihdam paketinden esnek çalışmayı düzenleyen bütün maddeler çekildi.

16 Ekim'de Meclis Başkanlığı'na sunulan İşsizlik Sigortası Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifinde tartışmalara neden olan esnek çalışmayı özlük hakları olmaksızın yaygınlaştıran esnek çalışmaya ilişkin 33 ve 37'nci maddeler düzenlemeden çıkarıldı. Bunların yanında tam zamanlıdan kısmi zamanlı çalışmaya geçişi düzenleyen 21. madde de çıkarıldı.

Böylelikle pakette esnek çalışmaya yönelik herhangi bir düzenleme kalmadı.

Pakette 33. madde 25 yaşından küçük, 50 yaşından büyük işçilerin 2 yıla kadar belirli süreli sözleşme ile çalıştırılmasının önünü açıyordu. Daha önce belirli süreli iş sözleşmesi için inşaatın süresi ya da proje süresi gibi objektif kriterler aranırken tekliften çıkarılan düzenlemeyle objektif kriter artık aranmayacaktı. Böylece işçi ile işveren ilişkisi sözleşme süresinin bitiminde kendiliğinden sona ereceğinden bu şekilde çalışılan süreler için ihbar ve kıdem tazminatı söz konusu olmayacaktı.

Tekliften çıkarılan 37. maddede ise 25 yaşından küçük olanların ayda 10 günden az çalıştırılması halinde malullük, yaşlılık, ölüm aylığı için adına prim yatırılmaması öngörülüyordu. Bu da, 25 yaşından önceki çalışmaların emekliliğe sayılamaması sonucunu doğuracaktı. 25 yaşından önce kıdem tazminatı hakkına sahip olarak düzenli bir işte çalışmak da mümkün olmayacaktı.

21. maddede de tam süreli çalışırken kısmi süreli olarak çalışmaya geçmeyi kabul edenlere, aylık olarak, asgari ücretin yüzde 10’una kadar vergi istisnası uygulanması öngörülüyordu. Düzenlemeyle kısmi süreli çalışmaya geçtikten sonraki süreler için kıdem tazminatında hak kaybı olacağı ve önceki yılların kıdem tazminatının da riske girebileceği eleştirisi yapılıyordu.