Advertisement
HABERLER ABONE OL

16 Ekim'de Meclis Başkanlığı'na sunulan İşsizlik Sigortası Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifinde tartışmalara neden olan esnek çalışmayı özlük hakları olmaksızın yaygınlaştıran esnek çalışmaya ilişkin 33 ve 37'nci maddeler düzenlemeden çıkarıldı.

Tam zamanlıdan kısmi zamanlıya geçişi düzenleyen 21. maddeyle ilgili tartışmaların devam ettiği belirtildi.

Kanunun 33'üncü maddesi 25 yaşından küçük, 50 yaşından büyük işçilerin 2 yıla kadar belirli süreli sözleşme ile çalıştırılmasının önünü açıyordu. Daha önce belirli süreli iş sözleşmesi için inşaatın süresi ya da proje süresi gibi objektif kriterler aranırken tekliften çıkarılan düzenlemeyle objektif kriter artık aranmayacaktı. Böylece işçi ile işveren ilişkisi sözleşme süresinin bitiminde kendiliğinden sona ereceğinden bu şekilde çalışılan süreler için ihbar ve kıdem tazminatı söz konusu olmayacaktı.

Tekliften çıkarılan 37'nci maddede ise 25 yaşından küçük olanların ayda 10 günden az çalıştırılması halinde malullük, yaşlılık, ölüm aylığı için adına prim yatırılmaması öngörülüyordu. Bu da, 25 yaşından önceki çalışmaların emekliliğe sayılamaması sonucunu doğuracaktı. 25 yaşından önce kıdem tazminatı hakkına sahip olarak düzenli bir işte çalışmak da mümkün olmayacaktı.