Advertisement

New York’ta devam eden Birleşmiş Milletler 66’ncı Kadının Statüsü Komisyonu toplantılarına katılan KAGİDER (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği), bu çalışmalara paralel olarak “Cinsiyete Duyarlı Tedarik, Kadın Girişimciliğini Desteklemek için Özel Sektör, Kamu ve Yerel Yönetim Yatırımları” başlıklı bir etkinlik düzenledi. KAGİDER Başkanı Emine Erdem ve dernek yöneticilerinin de hazır bulunduğu toplantıya dünyadan ve Türkiye’den konunun öncüsü olan lider isimler katıldı.

ABD’nin New York kentinde devam eden Birleşmiş Milletler 66’ncı Kadının Statüsü Komisyonu toplantılarına katılan KAGİDER (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği) önemli bir toplantı düzenledi. “Cinsiyete Duyarlı Tedarik, Kadın Girişimciliğini Desteklemek için Özel Sektör, Kamu ve Yerel Yönetim Yatırımları” başlıklı toplantıda kadın girişimcilerin tedarik zincirlerine daha fazla dâhil edilmesi ve desteklenmesine yönelik politika ve yaklaşımlar ele alındı.

14 - 25 Mart tarihleri arasında devam eden Birleşmiş Milletler 66’ncı Kadın Statüsü Komisyonu toplantıları bu yıl “İklim değişikliği, çevre ve felaket risklerini azaltmaya yönelik politika ve programlar bağlamında cinsiyet eşitliğini sağlamak, tüm kadın ve kızları güçlendirmek” ana temasıyla düzenlendi. Bu çalışmalara katılan KAGİDER düzenlediği paralel etkinlikte kadın girişimcilerin tedarik zincirlerindeki konumunu, pazara erişmekte yaşadıkları sorunları ve uygulanabilecek destekleyici politikaları tartışmaya açtı.

Danışmanlık kuruluşu McKinsey tarafından hazırlanan bir rapora göre, kadın girişimciler 2030 yılı itibarı ile küresel ekonomi için 13 trilyon dolar değer yaratma potansiyeline sahipler. Ancak ürettikleri mal ve hizmetlerin dağıtımında büyük sorunlar yaşıyorlar. Uluslararası ticaretten, özel ve kamu sektörü satın almalarından aldıkları pay çok yetersiz. Dünya çapında kamu ihalelerinin sadece yüzde 1’i kadın tedarikçilere gidiyor. Ekonomide kadın varlığını destekleyerek güçlendirmek ve bu alanda değişim yaratabilmek için sivil toplum kuruluşlarının, özel sektörün, kamunun ve uluslararası kuruluşların bu konuda ortak çalışmaları gerekiyor.

“Daha iyi bir gelecek güçlü kadınla mümkün”

“Cinsiyete Duyarlı Tedarik, Kadın Girişimciliğini Desteklemek için Özel Sektör, Kamu ve Yerel Yönetim Yatırımları” toplantısında uluslararası kuruluşların, özel sektörün ve yerel yönetimlerin bu alandaki çalışmalarından başarılı ve model olabilecek örnekler aktarıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan KAGİDER Başkanı Emine Erdem, son iki yılda COVID-19’un yol açtığı yıkıcı etkilere şubat ayında başlayan Rusya-Ukrayna savaşının eklendiğini ve zor bir dönemden geçildiğini vurguladı. Erdem şöyle devam etti:

“Özellikle doğanın tahrip edilmesi, iklim değişikliği, sosyo-ekonomik dengesizlikler ve jeopolitik gerilimler gibi insanlığın bugün karşı karşıya olduğu sorunların çözümünün, dezavantajların azaltıldığı adil, eşitlikçi ve sürdürülebilir bir sistemden geçtiğini biliyoruz. Bu sürdürülebilir sistemin anahtarı toplumsal cinsiyet eşitliğidir, tüm kadın ve kızların sürece katılımını sağlamaktır. Kadınlar sürdürülebilir ve sosyal alanlara daha fazla yatırım yapıyor. Kadınlar sadece kâr için değil, topluma net ve ölçülebilir pozitif etki elde etmek için yatırım yapıyor. Bu bakımdan kadınlar yeşil ekonomiye geçişte önemli bir rol oynayabilir. Ekonomide kadını güçlendirmek insanlık için daha iyi bir gelecek anlamına geliyor.”

Toplantıya katılan IPSOS Kıdemli Danışmanı Özlem Bora “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Satın Alma ve Yatırım Araştırma Sonuçları”; UN Women Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü ve Türkiye Temsilcisi Alia El-Yassir “UNWomen’ın Kadın Girişimcilere Sağladığı Destekler; W20 WE Act Global Koordinatörü Virgina Littlejohn “WE-Act Perspektifinden Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Kamu Satın Alımları”; Mary Kay Inc. Yönetim Kurulu Sekreteri, Hukuk ve Çeşitlilik Yöneticisi Julia Simon “Mary Kay’in Kadın Girişimcilere Yaklaşımı ve Destekleri”; Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya “Garanti BBVA’nın Kadın Girişimcilere Yaklaşımı ve Destekleri” ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Danışmanı Filiz Evran “Kadın Girişimcilere Yerel Yönetimlerin Destekleri” başlıklı konuşmaları yaptılar.