Advertisement

Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulunun şirketin kayıtlı sermaye tavanının 245 milyon TL’den 500 milyon TL’ye yükseltilmesine karara verdiği belirtildi.

Şirketin çıkarılmış sermayesinin, tamamı geçmiş yıl karları hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak üzere 49 milyon 657 bin TL’den 99 milyon 314 bin TL’ye artırılmasına karar verilirken, sermaye artırımı işlemlerinin kayıtlı sermaye tavan artırımı ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin güncellenmesi işlemleri ile birlikte gerçekleştirileceği hususu dikkate alınarak esas sermaye sistemine ilişkin usul ve esaslara uygun olarak tamamlanmasına karar verildiğine dikkat çekildi.

Şirket tarafından KAP’a yapılan açıklamada şirket hisseleriyle ilgili, “Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek beheri 1,- TL (bir Türk Lirası) nominal değerli 49.657.000 (kırkdokuzmilyonaltıyüzelliyedibin) adet payın, 108.293 adedinin A Grubu nama yazılı ve 49.548.707 adedinin B grubu nama yazılı pay olarak çıkarılmasına, sermaye artırımı ile ilgili yasal süreçlerin tamamlanmasını takiben A Grubu pay sahibine payı oranında A Grubu payların, B Grubu pay sahiplerine payları oranında B Grubu payların kaydi sistem esaslarına uygun şekilde dağıtılmasına karar verilmiştir” dendi.