Advertisement

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) para politikasının etkinliğini artırmak amacıyla uygulamaya aldığı menkul kıymet tesis oranında güncellemeye gitti.

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre TCMB “liralaşma stratejisi” kapsamında bankalar için uyguladığı Türk lirası cinsinden menkul kıymet tesisi oranını yüzde 3'ten yüzde 5’e çıkardı.

Yapılan 2 puanlık artış üzerinden hesaplanan tutarın 28 Ekim hesaplama tarihinde üçte biri, 25 Kasım hesaplama tarihinde üçte ikisi dikkate alınacak.

Dönüşüm oranı yerine 2023 yılı başından itibaren Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payını esas alan hedeflere göre menkul kıymet tesisi uygulamasına geçileceğini belirten Merkez Bankası, yılın geri kalanında ve 2023 yılında da “liralaşma stratejisi” kapsamında adımlar atmaya devam edeceğini bildirdi.

Böylece 7 puan ilave menkul kıymet tesisi TL mevduatın toplam mevduat içindeki payına göre gerçek ve tüzel kişi için ayrı ayrı yüzde 50 altında kalan bankalar için uygulanacak. Bir önceki ilgili düzenlemede söz konusu uygulama Dövizden TL'ye dönüşüm oranında yüzde 5'in altında kalan bankalar için geçerliydi.

Böylece 2 puan ilave menkul kıymet tesisi TL mevduatın toplam mevduat içindeki payına göre gerçek ve tüzel kişi için ayrı ayrı yüzde 50-60 bandın kalan bankalar için uygulanacak. Önceki düzenlemede bu bant yüzde 5-10 arasındaydı.

Düzenleme Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanmıştı

"Yabancı Para Yükümlülükler İçin Türk Lirası Cinsinden Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ" 10 Haziran tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Tebliği ile bankaların yabancı para yükümlülüklerine karşılık TCMB nezdinde umumi disponibilite kapsamında bulunduracakları Türk lirası cinsinden menkul kıymetlere ilişkin usul ve esasları düzenlenmişti.

Düzenlemeye göre, bankaların Merkez Bankası nezdinde adlarına açılan hesaplarda bulundurdukları mülkiyeti kendilerine ait nitelikleri Merkez Bankasınca belirlenen Türk lirası cinsinden uzun vadeli Devlet İç Borçlanma Senetleri ve Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketi tarafından ihraç edilen kira sertifikaları bu Tebliğ uyarınca tesis edilecek menkul kıymet olarak kabul ediliyor.