Advertisement

MKK tarafından Salı günü yapılan açıklamaya göre 2.01 trilyon TL tutarındaki menkul kıymetlerin en büyük kısmını 1.55 trilyon TL ile hisse senetleri oluşturuyor.

Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) 19 Kasım 2020 itibarıyla 168.8 milyar TL'lik ve özel sektör borçlanma araçları 135.01 milyar TL'lik kısmını oluşturdu.

Söz konusu toplam rakamın 150.52 milyar TL'sini yatırım fonları meydana getirirken, yapılandırılmış ürünlerin tutarı 146.81 milyon TL oldu.