Advertisement

Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta sınırlı da olsa artış kaydetti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre Ocak sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2020 yıl sonuna göre yüzde 1,3 oranında artışla 140,3 milyar dolar oldu.

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4,4 oranında artarak 60,6 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 3,6 oranında azalarak 57 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2020 yıl sonuna göre yüzde 0,3 oranında azalarak 8,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin Döviz tevdiat hesabı yüzde 1,3 oranında azalarak 19,8 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 10,3 oranında artışla 14,6 milyar dolar oldu.

Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 9,4 oranında artışla 17,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2020 yıl sonuna göre yüzde 3,9 oranında azalarak 51,3 milyar dolar seviyesinde.

1 yılda çevrilmesi gereken borç rekor seviyede

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2020 yıl sonuna göre yüzde 10,6 oranında artarak 28,4 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 2,5 oranında azalarak 89,2 milyar dolar oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 6,9 oranında artarak 65,1 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 3,2 oranında azalarak 74,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2020 yıl sonunda 464 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2021 Ocak sonu itibarıyla 474 milyon dolar oldu. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 140 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2021 Ocak sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 43,9’u dolar, yüzde 27,3’ü Euro, yüzde 13,9’u TL ve yüzde 14,9’u diğer döviz cinslerinden oluştu.

2021 Ocak sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 190,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Söz konusu stokun 19,4 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 23,2, Merkez Bankası’nın yüzde 12, özel sektörün ise yüzde 64,8 oranında paya sahip olduğu gözlendi.