Advertisement

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla, stratejik bazı tarım ürünlerine ilişkin gelişmelerin izlenmesi için oluşturulan takip masalarının kuruluşu tamamlandı.

Stratejik ve fiyatı en çok değişim gösteren tarım ürünlerinin takibi amacıyla oluşturulan ürün masaları, izledikleri ürünlerle ilgili tavsiye niteliğinde politika önerileri oluşturacak.

Bu kapsamda, 26 ürünün takibi için 7 ürün masası oluşturuldu.

Bu ürünler arasında, hububat, pamuk, ayçiçeği, soya, kanola, aspir gibi yağlı tohumlu bitkiler, nohut, mercimek, kuru fasulye gibi baklagiller, patates-kuru soğan, çay-fındık, kayısı, incir, üzüm, kiraz, zeytin-zeytinyağı gibi dış ticarete konu ürünler ile yem bitkileri yer alıyor.

AA muhabiri Deniz Çiçek'in haberine göre, bu masalar oluşturulurken, ülke için stratejik öneme sahip, arz açığı olan, insan ve hayvan beslenmesinde önemli yer tutan ürünler belirlendi.

Ürün masaları, bakanlık adına tek elden güvenli şekilde veri oluşturulmasını sağlamak ve elde edilen verilerin referans olarak kullanılması, güncel tutulması, düzenli raporlanması gibi çalışmalar yapacak. Bu verilerden de tavsiye niteliğinde politika önerileri oluşturulacak.

Masalarda görev yapan ürün uzmanları, konularına ilişkin verileri ulusal ve uluslararası veri sistemlerinden yararlanarak ve sahada ziyaretleriyle oluşturuyor. Uzmanlar, çiftçiler, üretici örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve kurumlarla görüşmeler yaparak piyasayı ve sektörü takip ediyor. Bu kapsamda, tarımsal ürünlerin ekiliş alanları, rekolte tespiti, verim, tüketim, ticaret, stok, fiyat, maliyet, tohumluk ve destekleme bilgileri toplanırken, bu veriler bir bülten şeklinde de yayımlanacak.

Elde edilen veriler, saha gözlemleri ile piyasa bilgilerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda, tüm paydaşların faydalanması amacıyla başlangıçta 6 ürünle ilgili bülten hazırlandı. Bu bültenler ilk olarak ayçiçeği, buğday, mercimek, mısır, nohut ve pamuk için oluşturuldu.

Ürün masaları, takibindeki diğer ürünlere ait bültenleri de ürünün özelliğine göre aylık, 3 aylık ve 6 aylık dönemler halinde hazırlayacak.

Yağış uyarısı

Ürün masalarınca oluşturulan buğday bülteninde, satış fiyatlarının artması, ödenmekte olan hububat desteklerinin yüzde 100 artış göstermesiyle çiftçilerin tekrardan buğdaya yönelmesiyle ekim alanlarının artacağı öngörüsü yer alırken, buğday çıkışlarının ihtiyaç duyduğu yağışın henüz yeteri kadar gerçekleşmemiş olmasının rekolte için risk teşkil ettiği belirtildi.

Ayçiçeği bülteninde ise hasat zamanı ithalatın engellenmesi, gözetim fiyatı uygulamasının devam etmesi ve 31 Ocak 2020'den sonra yüzde 27'den tekrar yüzde 13'e inecek gümrük vergisi oranının ertelenmesi veya tekrar gözden geçirilmesinin üretici açısından faydalı olacağı önerildi.

Pamuk bülteninde ise 2020/2021 üretim sezonunda pamuk alanlarında ve üretimde azalma olabileceği ve bu pamuk alanlarının buğday ve mısıra kayabileceği uyarısı yer alırken, mercimek bülteninde ise üreticinin başka ürünlere yönelmesini önlemek adına, nohut ile aynı ya da yüksek olarak TMO alım fiyatının 2020 yazlık üretim sezonu ekiminden önce açıklanması tavsiye edildi. AA