Advertisement

Ulusal Pamuk Konseyi (UPK), pamuk ürünlerinin ihracı kayda bağlı ürünler listesine eklenmesi hakkında bir basın açıklaması yaptı.

UPK açıklamasında, "Ticaret Bakanlığının Tebliği ile pamuk ihracatının kayda bağlanması özellikle üretici ve tüccar kesiminde tedirginliklere yol açtı. Bu tebliğ mevcut haliyle pamuk ihracatının yasaklanacağı veya kısıtlanacağı anlamına gelmemekle birlikte gelecekteki benzeri bir karara zemin oluşturacak düşüncesiyle endişeyle karşılanmaktadır. Yurt içi talebin yerli üretimden çok ithalatla karşılandığı bir pazarda ihracatı kayda almanın akla uygun bir açıklaması yapılamamaktadır" ifadelerine yer verdi.

"Organik ve iyi pamuk ihracatı iç piyasada fiyatları yükseltmiyor"

Söz konusu kararın dünya pamuk piyasalarında Türkiye'nin şimdiye dek başarıyla uygulamakta olduğu “dünya piyasalarına entegre olma” senaryosundan vazgeçilmekte olduğunun bir işareti olarak da algılanmasından endişe edildiği belirtilen UPK'nın açıklamasında, "Türkiye’nin dikkate değer bir ihracatı yok; geçen yıl itibariyle sadece 93 bin ton pamuk ihraç etti. Bu, üretimin yüzde 12’sine, ithalatının ise yüzde 10’nuna tekabül ediyor. Daha önceleri yüzde 0,5 ila 6 aralığında seyreden bu ihracatımızın son üç yıl itibariyle yüzde 10 seviyelerinde belirli bir istikrara kavuşmakta olduğu görülüyor. Bu, aslında memnuniyet duyulması gereken bir gelişme. Çünkü ihraç pamukların ortalama değeri ithallerden yüzde 17 daha yüksek. Bunlar Organik, Organiğe Geçiş ve İyi Pamuk gibi sürdürülebilir özellikli pamuklar. Bu nedenlerden ötürü, bu ihracatın yurt içi piyasayı etkilemesi, standart pamuk fiyatlarını yükseltmesi söz konusu değildir" denildi.

"Fiyatları baskılamak üretimi geriletir"

Üretim maliyetleri klasik pamuklara göre çok daha yüksek olan söz konusu pamukların daha düşük değerlerden pazarlanmasının imkânı bulunmadığını altı çizilen açıklamada, herhangi bir şekilde fiyatlarının baskılanmasının söz konusu üretimin gerilemesine, hatta yok olmasına yol açacağı uyarısında bulunuldu.

UPK'nın açıklamasında şu tespitlere yer verildi: "Yerli sanayilerimizin de ayni dış kaynaklardan gelen bu tür özel pamuk talebinin olduğu ve bu talebin, özellikle küresel salgınla birlikte giderek geliştiği bilinmektedir. Bu durumda asıl yapılması gereken ülkemiz pamuk sektörünün geleceği için büyük önem arz eden sürdürülebilir özellikli pamuk üretimimizin ve bu üretime dayalı ticaret ve sanayilerimizin ilgili bakanlıklarımızın iş birliğinde oluşturularak uygulanacak yatırım ve teşvik politikalarıyla geliştirilmesidir. Bu sayede halen beher milyar dolarlık yerli pamuğumuzu işleyerek 11 milyar dolarlık ürüne dönüştüren ve bunların yarıya yakınını (%46) ihraç ederek, tamamı cari fazla olan, 5,6 milyar dolar Döviz geliri yaratan Tekstil ve Hazırgiyim sanayilerimizin küresel rekabetçi üretim gücünün ülke ekonomisine katkısının katlanarak artması mümkün olacaktır."

UPK Yönetim Kurulu Başkanı Bertan Balçık imzalı basın bülteninde, "Bu gerçeklerden hareketle Konseyimiz, ülkemiz pamuk üreticilerini, tüccar ve sanayicilerini temsil eden çatı kuruluşu olarak, söz konusu kararın tekrar değerlendirilmesini Ticaret Bakanlığımızın tensiplerinize arz etmiş bulunmaktadır" çağrısında bulunuldu.