Advertisement

Kovid-19 salgını, dijitalleşme sürecini planlanandan neredeyse 10 yıl sonrasına taşıyarak sadece çalışma şekillerinde değil, aynı zamanda çalışanların özelliklerinde de değişime sebep oldu. Fütüristlere göre, gelecekte çalışanlarda aranacak en belirgin özellikler arasında değişime hızlı adapte olabilmek ve bütünsel bir bakış açısıyla problemleri analiz edebilmek olacak. Küresel bazda insanı ve doğayı ilgilendiren sorunlar üzerine düşünen ve bu sorunlara çözüm sunabileceklerin diğer çalışanlardan ayrışacağı düşünülüyor.

Peki, geleceğin çalışanları ve yöneticilerinden neler bekleniyor?

İşin geleceği programına konuk olan Kurumsal Değişim Akademisi (CCA) Yönetim Kurulu Başkanı Buket Eminoğlu ve Eğitmen-Sanatçı Bager Akbay, pandemi sonrası insan kaynakları açısından yeni fırsatlar ve risklerin neler olduğunu anlattı.

Buket Eminoğlu, dijitalleşmenin öncülüğünde yaşanan değişimlere ayak uydurabilmek için nitelikli çalışanlara ihtiyacımız olduğunu söylüyor. “Konusu üzerinde yetkin insanlara ulaşabilmenin önem kazandığı bir geleceğe doğru ilerliyoruz.” diyen Eminoğlu, şirketlerin bu tür çalışanları tam zamanlı olarak ofiste çalıştırabilmesinin artık mümkün olmadığını, bu sebeple esnek çalışma modellerine yönelmemiz gerekliğini açıkladı.

Pandemi sonrası insan kaynakları açısından yeni fırsatlar ve riskler üzerine de değinen Eminoğlu, pandeminin çalışma sistemleri üzerinde yeni fırsatlar ve riskler içerdiğini düşünüyor. Bireylerin uzaktan çalışma sistemiyle verimliliklerinin artması bir fırsat olarak görülürken, bunun tam aksine öz disiplinin sağlanması bazı çalışanlar için dezavantaj haline gelebiliyor. Bu yüzden, gelecekte uzaktan çalışma sistemine geçmeyi düşünen şirketlerin öz disiplin alanında daha fazla yoğunlaşması öneriliyor.

Üniversite tercih dönemi yaşanırken gençler meslek seçiminde nelere odaklanmalı?

Eğitmen ve Sanatçı Bager Akbay’a göre, gelecekte kooperatifler şimdikinden daha önemli olacak. Sosyal kulüplerin, eğitimi büyük derecede etkileyen topluluklar olduğunu düşünen Akbay, öğrencilerin üzerine yoğunlaştıkları eğitim konusunun sadece ders sırasında değil, aynı zamanda uygulamalı olarak öğrenci kulüplerinde de öğrenildiğini savunuyor. Birçok kulüp çalışmasının, insanların ileride kariyerlerini ve kimlerle çalışacağını belirlediğini söyleyen Akbay, üniversite tercihi sırasında bu detaylara dikkat edilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Buket Eminoğlu ise, günümüzdeki üniversite altyapılarının yeni normale uyum sağlayacak öğrenciler yetiştirmesinin oldukça zor olduğunu düşünüyor. Bu sebeple üniversiteye başlayacak olanların birden fazla disipline konsantre olabilecek tarzda bir eğitime odaklanmaları gerekiyor. Çünkü gelecekteki iş hayatında, çalışanlardan birden fazla alan üzerinde derinlemesine bilgi sahibi olunması beklenecek.