Advertisement

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), portföy yönetim şirketlerinin 2022 yılı Mart ayı verilerini açıkladı. Veriler, portföy yönetim sektörü tarafından yönetilen fonların, son bir yılda güçlü bir şekilde büyüdüğünü ortaya koydu. TSPB verilerine göre, portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilen portföy, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 86 artarak 747 milyar liraya çıktı. Yüzde 88’ini yatırım fonları ve emeklilik fonları gibi kolektif yatırım araçlarının oluşturduğu ve portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilen portföyde, en hızlı büyüme yatırım fonlarında yaşandı. Türkiye’de 2022 Mart ayı sonu itibariyle 51 portföy yönetim şirketi kolektif veya bireysel portföy yönetiyor.

Yatırım fonları 378 milyar TL büyüklüğe ulaştı

Bu yılın ilk çeyreği itibarıyla portföy yönetimi sektöründe 48 şirket yatırım fonu yönetiyor. Mart 2022 itibarıyla söz konusu portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilen; menkul kıymet, gayrimenkul, girişim sermayesi, Borsa ve serbest fonlardan oluşan yatırım fonu sayısı 1.064’e çıktı. TSPB’nin portföy yönetim şirketlerinden derleyerek oluşturduğu sektör verilerine göre, 2021 yılı Mart sonunda 182 milyar lira olan portföy yönetim sektörü tarafından yönetilen yatırım fonlarının portföyü, bir yılda yüzde 107 oranında artarak 378 milyar liraya ulaştı. Yatırım fonlarındaki büyümede, ağırlıklı olarak serbest yatırım fonlarındaki artış etkili oldu.

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, yatırım fonu yatırımcı sayısı ise 2021 yılı Mart sonuna kıyasla 97 bin kişi artarak bu yılın ilk çeyreğinde 3,2 milyonu aştı. Yatırım fonu portföy büyüklüğünün yüzde 61’ini bireysel yatırımcılar oluşturuyor.

Emeklilik yatırım fonları bir yılda yüzde 62 büyüdü

Menkul kıymet yatırım fonlarına göre düşük kalsa da emeklilik yatırım fonları da son bir yılda hızlı büyüme sağladı. TSPB’nin portföy yönetim şirketlerinden derlediği sektör verilerine göre, emeklilik yatırım fonları, son bir yılda yüzde 62 oranında büyüdü. 2021 yılı Mart sonunda 171 milyar lira olan emeklilik yatırım fonlarının portföyü, 2022 yılı Mart sonunda 277 milyar liraya çıktı.

Bireysel portföy büyüklüğü 47 milyar lirayı aştı

Portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilen kişi ve kurumlara özel portföylerde yaşanan büyüme son bir yılda hızlanarak sürdü. TSPB verilerine göre, 2021 yılı Mart sonunda 47.2 milyar lira olan bireysel portföy büyüklüğü, son bir yılda yüzde 92,6 oranında artarak 90.9 milyar liraya çıktı. TSPB verilerine göre bu yılın ilk çeyreği itibariyle, 14 yatırım ortaklığının portföyü, portföy yönetim şirketleri tarafından yönetiliyor. 2021 yılı Mart sonu itibariyle 818 milyon lira olan yatırım ortaklığı portföyü, bir yılda yüzde 15 artarak 940 milyon lira oldu.