Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Reel kesim güveni Mart ayında 4.9 puan artarak 102.1'e yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından mart ayına ilişkin İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı.

Buna göre, martta RKGE, bir önceki aya göre 4,9 puan artarak 97,2'den 102,1 seviyesine yükseldi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son 3 aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek 3 aydaki üretim hacmi, gelecek 3 aydaki toplam istihdam miktarı,
genel gidişat ve gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde,
mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler ise endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 2.4  puan artarak 99.3 puan seviyesinde gerçekleşti.

Son 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde azalış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre
güçlendiği, iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin zayıfladığı, ihracat sipariş miktarında
azalış bildirenler lehine olan seyrin ise artış bildirenler lehine döndüğü gözlendi.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin zayıflayarak devam
ettiği, mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki
değerlendirmelerin ise güçlendiği görüldü.

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0.3 puan artarak yüzde 74.3 seviyesinde gerçekleşti.

- ÜFE beklentisi yüzde 22,6 seviyesine geriledi 

Gelecek 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında artış
bekleyenler lehine olan seyrin güçlenerek devam ettiği gözlendi. Gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım
harcamasına ilişkin azalış yönlü beklentilerin artış bekleyenler lehine döndüğü, gelecek 3 aydaki istihdama ilişkin artış yönlü
beklentilerin ise güçlendiği görüldü.

Ortalama birim maliyetlerde, son 3 ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek 3 ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin güçlenerek devam ettiği gözlendi. Gelecek 3 aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin de güçlendiği görüldü. Gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi, bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak yüzde 22,6 seviyesine geriledi.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu
belirtenlerin oranı yüzde 10,4'e, aynı kaldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 75,1'e yükselirken, daha kötümser
olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 14,5'e geriledi.