Advertisement

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

1285 Hâkimler ve Savcılar Kurulu Üyeliklerine Yapılan Seçime Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARLARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Üyeliğine Seçme Kararları (Karar: 2021/249, 250, 251, 252)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/253, 254, 255)

–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

–– “CE” İşareti Yönetmeliği (Karar Sayısı: 4021)

–– Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği (Karar Sayısı: 4022)

–– Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Uygunluk Değerlendirme Yöntemleri Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/22)

–– Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1)’nde Değişik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-55.1.ç)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 11/3/2021 Tarihli ve 2020/99 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 17. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri