Advertisement

Buğday unu sektöründe faaliyet gösteren 44 teşebbüs ve 2 teşebbüs birliği hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 29 Aralık 2020 tarihinde yapılacak.

Rekabet Kurumundan konuya ilişkin şu açıklama yapıldı: "Buğday unu sektöründe meydana gelen yüksek fiyat artışlarının incelenmesine ilişkin olarak yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Bahse konu sözlü savunma toplantısı, 29 Aralık 2020 tarihinde saat 10:30’da web üzerinden canlı (online) olarak uzaktan yapılacak. Toplantıya söz almak üzere katılmak isteyen (katılım online olacaktır) şikâyetçi ve üçüncü kişilerin, “Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ” uyarınca, toplantı konusu ile ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 22 Aralık 2020 günü mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekmektedir."

Rekabet Kurumunun açıklamasında toplantıya dinleyici olarak katılmak isteyenlerin, toplantıyı Rekabet Kurumu merkez binasında görüntülü olarak takip edebilecekleri ifade edildi.