Advertisement

OLCAY BÜYÜKTAŞ

Cumhurbaşkanı kararı ile sarmalık kıyılmış tütünün ÖTV oranlarında değişiklik yapıldı.

Buna göre sarmalık kıyılmış tütünde geçerli ÖTV oranı yüzde 40'tan yüzde 55'e çıkarılırken bu ürünlerin maktu vergi ve asgari maktu vergi tutarlarında herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

Böylece, hem yüzde 63 ÖTV oranına tabi sigaradan yüzde 40 ÖTV uygulanan sarmalık kıyılmış tütüne kayışın azaltılması hem de bu kayma nedeniyle oluşacak vergi kaybının azaltılması amaçlanıyor.

3,7 milyon kilo satıldı

Tütün Eksperler Derneği Başkanı Servet Yaprak, geçen yıl bandrollü olarak satılan sarmalık kıyılmış tütün miktarının 3 milyon 735 bin 92 kilo olduğu bilgisini vererek, bu rakamın 2020 yılında 2 milyon 399 bin 506 kilo olduğunu aktardı. Fiyatları daha düşük olduğu için dar gelirli yurttaşların bu tütüne kaydığının gözlendiğini dile getiren Yaprak, artışın yüzde 36 civarı olduğunu belirterek, bu ürünlerde söz konusu ÖTV artışı sonrası fiyat artışı beklentisi oluşacağına söyledi.

2020 sonunda yürürlük kazanan bir yönetmelik değişikliği ile tek başına kıyılıp içilebilme vasfına sahip tütünler için en az 250 tütün üreticisinin kuracağı tütün üretim ve pazarlama kooperatiflerine ticaret yetki belgesi verilmesinin önü açıldığı hatırlatan Yaprak, bu yönetmelikle verginin yüzde 63'ten yüzde 40'a indirildiğini hatırlattı. Bu durumun ithal tütüne yol açtığını da söyleyen Yaprak, vergi alınan bantrollü sarmalık kıyılmış tütünde bir vergi kaybı olmadığını belirtti.

Vergi kaybı 4 milyar lira

2021 yılında satılan 3 milyon 735 bin kilo tütün yaklaşık 5 milyar adet sigaraya tekabül ediyor. Geçen yıl sigara şirketleri tarafından satılan sigara miktarı ise 125,1 milyar adet. Ancak Türkiye'de geçen yıl kayıtlı olarak satılan sarmalık kıyılmış tütünden, vergi farkı nedeniyle kamunun vergi kaybı yaklaşık 4 milyar lira olarak hesaplanıyor. Sigarada ÖTV yüzde 59. Bu dönemde sigara şirketlerinin geçen yıl ödediği ÖTV 67,6 milyar lira. ÖTV ve KDV toplam vergi ise 83 milyar lira düzeyinde.

20 bin satış noktası

Piyasa aktörleri tarafından ise pazarda 20 bin ton civarı bir kayıtsız sarmalık kıyılmış tütünün sayıları yurt genelinde 6-20 bini bulduğu ifade edilen bandrolsüz tütün satış noktası ile faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi. Buradaki piyasa büyüklüğünün 8 milyar lira olduğu tahmin ediliyor.

Fermente şarapların asgari maktu vergisi değişti

"Fermente edilmiş diğer içeceklere" uygulanan asgari maktu ÖTV tutarlarında da değişikliğe gidildi.

Söz konusu mamullerin gençleri alkole alıştırmada etkili olduğu, içiminin kolaylaştırılması için içine şeker, aroma ve gaz basıldığı, fiyatının alkol derecesi düşük diğer içkilere nazaran düşük olması nedeniyle erişiminin kolay olduğu gözlemlendiğinden, litre başına uygulanan asgari maktu vergisinde değişiklik yapıldı.

Kararla yapılan asgari maktu vergi tutarındaki artış sonrası 250 cl bandında bir ürün için 4,2 liralık bir fiyat artışı bekleniyor.

Böylece maliye politikası değişikliğiyle gençleri alkole özendirici mamullere erişimin yükü artırılarak sağlık politikasına destek verilmesinin hedeflendiği ve aynı zamanda ithal yoğunluğunda da artış gözlenen bu üründe yapılan vergi yükü artışıyla cari açığın azalmasına olumlu katkı sağlanmasının öngörüldüğü bildirildi.