Advertisement

Geçen yılın üçüncü çeyreğinde zarar yazan SASA Polyester bu yılın aynı döneminde kâr açıkladı.

Şirketin 3. çeyreğe ilişkin finansal sonuçlarına göre bu dönemde dönem kârı 765,2 milyon TL oldu. Geçen yılın aynı döneminde şirket 253,4 milyon TL zarar açıklamıştı.

9 aylık gerçekleşmelere bakıldığında şirketin toplam kârının 1,4 milyar TL olduğu görüldü. 2020'nin ilk 9 ayında şirket 54,4 milyon zarar yazmıştı.

2021'in üçüncü çeyreğinde şirketin hasılatı 3,6 milyar TL'ye ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 1,2 milyar TL olarak kaydedilmişti.

9 aylık sonuçlara bakıldığında ise şirketin hasılatının 8,9 milyar TL'ye ulaştığı görüldü.