Advertisement
HABERLER ABONE OL

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisi 3. çeyrek büyüme verilerini sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Uygulanan dezenflasyon programının finansal piyasalarda olumlu etkilerini gördüklerini dile getiren Şimşek, "Yatırımcı güveni arttı. Ülkemiz risk pirimi düştü. Uluslararası sermaye girişi başladı, rezervlerimiz güçlendi ve kur oynaklığı azaldı" ifadelerini kullandı.

Program dahilinde büyümede daha dengeli bir kompozisyona doğru yol alındığını belirten Şimşek, yatırım ve ihracatın bir önceki çeyreğe göre arttığına dikkat çekti.

Şimşek'in öne çıkan ifadeleri şöyle:

Yılın ilk yarısına göre iç talebin büyümeye verdiği katkı 8,8 puandan 8,5 puana gerilerken, net dış talebin negatif katkısı 4,9 puandan 2,6 puana düştü. Bir önceki çeyreğe göre özel tüketim daralırken, yatırım ve ihracat artış gösterdi.

Dengelenmeye yönelik uyguladığımız politiklar sonucunda Eylül ayında cari açıkta Mayıs'a göre yıllık 8,6 milyar dolar iyileşme sağlandı.

Ekim ve Kasım aylarına ilişkin dış ticaret verileri cari açıktaki iyileşmenin devam edeceğine işaret ediyor.

"İhracat güçlü bir şekilde destekleniyor"

Büyümede dengelenme, dışa bağımlığın azaltılması ve cari açığın kalıcı olarak düşürülmesi için yüksek teknolojik ürünlerin üretimine yönelik yatırımları, ihracatçılarımızın finansmana erişimini ve hizmet ihracatımızı güçlü bir şeklide destekliyoruz. 300 milyar lira Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programını hayata geçirdik. Eximbank'ın sermayesini artırdık ve günlük reeskont kredi limitini 10 katına çıkararak 3 milyar liraya yükselttik. Son olarak hizmet ihracatından elde edilen gelirlere sağlanan kazanç istisnasını artıran düzenleme Yüce Meclisimizde görüşülüyor.

İşgücü piyasalarında olumlu görünüm devam ediyor. Üçünü çeyrekte de istihdam artışı ve işsizlik oranındaki düşüş devam etmiştir. Eylül ayında mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı yüzde 9,1 ile 2013 yılı Aralık ayından sonraki en düşük seviyesine geriledi.

Uyguladığımız öngörülebilir ve kurala dayalı politikalarımıza; enflasyon ve cari açıkta kalıcı düşüş ve makro-finansal istikrar sağlanıncaya kadar devam edeceğiz. Böylece sürdürülebilir büyümenin temelini güçlendireceğiz.

"Önümüzdeki dönemde temel öncelik inovasyon ve yatırım"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin 3'üncü çeyrekte verisi açıklanan G-20 ve OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomi olduğunu söyledi.

X sosyal medya hesabından 3'üncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendiren Bolat, "Türkiye Yüzyılı"nda Bakanlık olarak, ihracatı artırmak, cari işlemler açığını azaltmak ve ekonomik büyümeye katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüreceklerinin altını çizdi.

Ticaret diplomasini güçlendirme, ihracat menzili ile hacmini büyütme ve Türkiye'yi yatırımlarda cazibe merkezi yapma konusunda çalışmaların artarak devam edeceğini vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

"Yatırım, üretim ve ihracatı artırmaya yönelik politikalarla önümüzdeki dönemde bir taraftan cari işlemler hesabında kalıcı iyileşmeyi sağlayarak makrofinansal istikrarı kuvvetlendirmeyi diğer taraftan sürdürülebilir yüksek büyümenin devamını amaçlıyoruz. Kaynaklarımızın etkin, verimli ve katma değeri yüksek alanlara yönlendirilmesi büyüme kapasitemizin artırılması açısından önem arz etmektedir. Dolayısıyla 'inovasyon-yatırım-üretim-ihracat-istihdam-adil bölüşüm' önümüzdeki dönemde temel önceliklerimiz olacaktır."