Advertisement

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından Pay Senedi Repo Pazarı’nda taraf olunan ters repo sözleşmeleri hakkında yayımlanan düzenlemede değişikliğe gidilerek ilgili fonların taraf olduğu/olacağı pozisyonların kapatılması için son tarihin uzatıldığı kaydedildi.

Bloomberg HT tarafından görülen 11 Ocak tarihli yazıya göre, SPK yapılan değerlendirme sonucu söz konusu fonların taraf olduğu/olacağı pozisyonların kapatılması için verilen sürenein 28 Nisan 2023 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.

SPK, 27-28 Aralık tarihinde yayımladığı iki yazı ile para piyasası fonları ve kısa vadeli borçlanma araçları fonları ile para piyasası ve kısa vadeli borçlanma araçları temalı diğer fonların Borsa İstanbul Pay Senedi Repo Pazarı’nda taraf olduğu ters repo sözleşmelerinin portföylere tekrar dahil edilmemesi gerektiği ve söz konusu mevcut pozisyonların 30 Ocak 2023 tarihine kadar kapatılmasını kararını ilgili taraflara iletmişti.