Advertisement

Türkiye'nin katma değerli üretim ve markalaşmada en önemli tarım ürünü olarak öne çıkan pamuğun yeni dönem yol haritası Sürdürülebilir Pamuk Tedarik Zinciri Buluşması'nda ele alındı.

Pamuk üretiminde sürdürülebilirlik için 10 yıldır çalışmalar yapan İyi Pamuk Uygulamaları Derneği (IPUD), değer zincirinin tüm paydaşları ile birlikte Türkiye ve dünyada sürdürülebilir pamuk üretimine ilişkin dönüşüm sürecini ele aldı.

İyi Pamuk Uygulamaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tanman, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile ortaklaşa gerçekleştirdikleri “Türkiye’de Sürdürülebilir Pamuk Değer Zincirlerinin Desteklenmesi Projesi” kapsamında hedeflerinin tüm sektörü dönüştürmek olduğunu söyledi.

Pamuk üretiminin çevresel, ekonomik ve sosyal anlamda sürdürülebilir olması gerektiğinin altını çizen Tanman, “IPUD olarak, 10 yılda geldiğimiz noktada Türkiye’deki pamuk üretiminin yaklaşık yüzde 10’unun iyi pamuk standardında üretilmesini sağladık. Ama bu yeterli değil, hedefimiz tüm sektörü dönüştürmek. Bunun yolu, Tarım Bakanlığımızın bu standardı benimseyerek, ulusal İyi Tarım Uygulamaları standardı ile eşdeğerliliğinin sağlanması” dedi.

“2.5 milyar Euro yatırım yaptık”

Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası Teknik İşbirliği Yöneticisi Nemanja Grgic, sağlıklı bir yatırım iklimi geliştirmeyi, çevresel ve sosyal açıdan sürdürülebilir yatırımları teşvik etmeyi amaçladıklarını belirterek, “Bankamız bugüne kadar rekor düzeyde 2.5 milyar Euro yatırım yaptı. EBRD olarak, IPUD ile iş birliği yaparak Türkiye pamuk sektörünün verimliliğini ve sürdürülebilirliğini destekliyoruz. Bu kapsamda iklim istasyonları, toprak nem sensörleri, tuzak kameraları vb.önlemleri içeren 6 çiftlikte pilot proje başlatıldı” diye konuştu.

“İyi Pamuk Türkiye için fırsat yaratacak”

Better Cotton Genel Müdürü Alan McClay ise Better Cotton standart sistemi içinde diğer ülke standartları ile eşdeğerlik sağlayan benchmark anlaşmalarının çok önemli olduğunu söyledi.

Özellikle ABD ve Avrupa’da mevzuat değişikliklerin olduğu bir zamanda bunun Türkiye için bir fırsat olabileceğini belirten McClay, “Bu birçok fırsat yaratacak. Ayrıca, AB yasalarının Türk iplikçileri için talebi artırması olasılığını göz önünde bulundurmak da faydalı olabilir. En büyük arzumuz Türk üreticileriyle ortaklık kurmak ve bunu geliştirmek” diye konuştu.

“Sürdürülebilirliği olan politikaları devreye alıyoruz”

Tarımsal ürünlerin stratejik unsurlar olarak ön plana çıktığını dile getiren Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanı Dr. Başak Egesel de “Sürdürülebilirliği olan politikaları devreye almaya çalışıyoruz. Sahaya özgü, iyi tarım gibi kuralları olan üretim sistemleri geliştirip bunları sertifikalandıran uygulamaları önceliklendiriyoruz” dedi.

Pamuk sektöründeki küresel görünümü değerlendiren Epic Cotton Firma Sahibi Leon Piçon ise 2020’de dünyada 109 milyon ton elyaf kullanıldığını, bu rakamın, 2030’de 150 milyon ton elyafa yükseleceğini söyledi.

Söz konusu rakamın yüzde 24’ün sürdürülebilir pamuktan üretildiğini kaydeden Piçon, “İyi Pamuk standartları, sürdürülebilir dönüşümde bir giriş kapısı gibi. Ülkemizde toplam pamuk üretiminin yüzde 10’u İyi Pamuk standartlarında üretilirken, bu rakam Yunanistan’da yüzde 40 düzeyinde. Ülkemizin, önümüzdeki yıllarda kamunun da desteğiyle sürdürülebilir pamuk üretimini artırmasını umuyoruz” diye konuştu.

"İzlenebilir ve sertifikalı üretime geçmezsek pazar kaybederiz"

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya da bir pamuk ülkesi olan Türkiye’de, 2023’de 1 buçuk milyon ton pamuk tüketildiğini kaydetti.

Üretilen ürünlerin Avrupa ve ABD’ye ihraç edildiğini vurgulayan Kaya, “İhracatın yüzde 80’i sertifikalı elyaflarla yapılıyor. Türkiye bir pamuk ülkesi, izlenebilir ve sertifikalı üretime geçmezsek pazar kaybederiz. Bu süreci 2025 yılına kadar tamamlamamız lazım” dedi.