Advertisement

İthalatta gözetim uygulaması kapsamında birim gümrük kıymeti, karkas ve yarım karkas et için ton başına 4 bin 500 dolar, buğday, arpa ve mısır için 200 dolar olarak belirlendi.

Ekonomi Bakanlığının, İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bakanlıkça, birim gümrük kıymeti, canlı büyükbaş hayvanlar (Bibos veya Poephagus cinsine ait sığırlar) için ton başına 3 bin dolar, karkas ve yarım karkas et ile diğer kemikli parçalar için 4 bin 500 dolar, buğday ve mahlut, arpa ile mısır için ise ton başına 200 dolar olarak belirlendi.

Söz konusu ürünler ancak Ekonomi Bakanlığınca düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilebilecek.

Bu belgelerin geçerlilik süresi 6 ay olacak. Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam yüzde 5'ten daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemeyecek.

Tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

AA