Advertisement

Dünyanın en büyük tarım makineleri ve ekipmanları fuarı Agritechnica bu yıl Yeşil Gelecek ve Akıllı Teknolojiler temasıyla toplandı.

Hannover’de Türkiye sanayiini temsil eden Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Başkanı Adnan Dalgakıran, “Üretimde akıllı teknolojilerin ön planda olduğu Tarım 3.0 dönemi başladı” dedi.

Tarımsal üretimin gelişmiş ekonomilerdeki yerinin gittikçe derinleştiğini vurgulayan Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Dalgakıran şunları söyledi: “Pek çok ülke kaynakların ve çevrenin korunmasını gözeten sürdürülebilir tarım dönemini yakalayamaya çalışırken, üretimin niceliğinden ziyade niteliğine odaklanan Tarım 3.0 dönemi geldi. Tarım 3.0’da üreticiler teknolojik altyapı ve tarımsal bilgi birikimiyle üretim yapacak. Unutmayalım ki, modern tarımsal faaliyetler artık ileri ekonomiler için de gelişmişlik göstergesi. Dünyada son 10 yılda hiçbir malın fiyatı tarım ürünleri kadar değer kazanmadı. Tarımın ihracat değerlerine de doğrudan yansıyan bu gelişimini kendi lehimize kullanmak için teknolojik yatırımları, üreticinin eğitimini ve kamu desteğinin niteliğini yeniden konuşmalıyız.”

“Tarımda uzun vadeli strateji ve politikalar üretmeliyiz”

Türkiye’de tarımın son yıllardaki teşviklerle önemli bir atılım yaşadığının altını çizen Dalgakıran şunları ifade etti: “Türkiye’de 2018 yılında tarıma yaklaşık 15 milyar liralık destek verilmesi öngörülüyor. Diğer yandan, tarım makinelerinin teknolojik açıdan iyileştirilmesi, teşvikler kadar büyük önem taşıyor. Yerli üreticinin tarım makinelerinin rekabetçi özelliklere kavuşturulması için çalışmalıyız. Tarım 3.0 kavramının ülkemizde yerleşik hale gelmesi için eğitim ve teknolojiye öncelik vermeliyiz. Dünyanın öncü tarım ülkelerine baktığımızda uzun vadeli stratejiler ve politikalarla bu noktaya geldiklerini görüyoruz. Bizim de stratejik planlamalarla aynı başarıyı yakalayacağımıza inancımız tam.”