Advertisement

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) “Hayvancılıkta Kalkınma” başlıklı bir rapor yayımladı.

37 sayfalık raporda üretici kaynaklı sorunlardan başlayarak pazarlama ve talep kaynaklı problemler, girdi kaynaklı sıkıntılar ele alınıp, devlet politikaları ve destekleme kaynaklı sorunlara da değinildi.

Bir taraftan sektörde üretimi etkileyen olumsuzluklara dikkat çekilirken, diğer yandan da hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvancılıkta alınması gereken eylemler ve çözüm yolları kısa, orta ve uzun vadeli şekilde özetlendi. Bloomberg HT Tarım Editörü İrfan Donat MÜSİAD'ın raporunda öne çıkan noktaları köşe yazısında irdeledi