Advertisement
PİYASALAR ABONE OL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 42,50 seviyesine çıkardı.

Bloomberg HT anketine katılan ekonomistlerin beklentisi faizin yüzde 42,50 seviyesine çıkarılması yönündeydi.

Karar metninde Kasım ayında sınırlı bir artış kaydeden manşet enflasyonun son enflasyon raporunda sunulan görünümle uyumlu seyrettiği, yurt içi talebin mevcut seviyesi, hizmet fiyatlarındaki katılık ve jeopolitik risklerin enflasyon baskılarını canlı tuttuğu ifade edildi.

Yakın döneme ilişkin göstergelerin, parasal sıkılaştırmanın finansal koşullara yansımasıyla yurt içi talepteki dengelenmenin devam ettiğine işaret ettiğini ifade eden TCMB enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında sınırlı bir iyileşmenin başladığını da ifade etti.

"Aylık enflasyonun ana eğilimindeki düşüş sürüyor"

Dış finansman koşullarındaki belirgin iyileşme, rezervlerde süregelen artış, talepteki dengelenmenin cari işlemler hesabına desteği ve Türk lirası varlıklara yurt içi ve yurt dışı talebin güçlenerek artmasının döviz kuru istikrarı ve para politikasının etkinliğine güçlü katkıda bulunduğunu söyleyen TCMB bu çerçevede, aylık enflasyonun ana eğilimindeki düşüşün sürdüğünü belirtti.

TCMB, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirerek parasal sıkılaştırma hızını yavaşlatırken parasal sıkılaştırma adımlarının en kısa zamanda tamamlamayı öngördüğüne ilişkin ifadeyi de korudu.

TCMB, fiyat istikrarının kalıcı tesisi için gerekli parasal sıkılığın ise gerektiği müddetçe sürdürüleceği mesajını verdi.

Miktarsal sıkılaşma mesajı

TCMB, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmasının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirdiğini ifade ederken kredi faizlerinin hedeflenen finansal sıkılık düzeyiyle uyumlu olduğu, Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemelerin, parasal sıkılaşma eşliğinde aktarım mekanizmasını güçlendirmeye ve bankacılık sisteminin fonlama kompozisyonunu iyileştirmeye devam etmesinin öngörüldüğü belirtildi.

TCMB faiz kararlarının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleme amacıyla, kullandığı sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırarak miktarsal sıkılaştırmaya devam edeceğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, sadeleşme kapsamında yabancı para yükümlülükler için yüzde 5 olarak uygulanan menkul kıymet tesis oranı yüzde 4’e indirileceğini duyurdu.

TCMB'den yapılan açıklamada ayrıca, 29 Aralık 2023 tarihinde sonlanacak olan kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisine ilişkin geçici uygulamanın 6 ay süre ile uzatılacağı belirtildi.

Deprem bölgesine kullandırılan kredilerin menkul kıymet tesis uygulamasından muafiyetine yönelik hususların da Haziran 2024’e kadar devam edeceği söylendi.

TCMB'nin açıklamasında Türk lirası mevduatın önceliklendirilmesine ilişkin politikalar kapsamında Türk lirası mevduatı destekleyici adımlar atılmaya devam edileceği ifade edildi.

TCMB'nin internet sitesinde kredi kartı azami faiz oranlarına ilişkin basın duyurusu yayınlandı.

Buna göre, referans oranın mevcut seviyesi 3,11 üst sınır olarak belirlenirken, bu seviyenin altındaki oranlar için mevcut hesaplama yönteminde bir değişiklik yapılmadı.

Bu kapsamda kredi kartı azami faiz ve üye iş yeri azami komisyon oranları için en son ilan edilen oranlarda bir artış olmayacak.

Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları ile üye iş yerlerine uygulanacak azami komisyon oranlarının hesaplanmasında kullanılan referans oran, Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4) kapsamında belirlenen yöntem ile hesaplanarak ilan ediliyor.

Referans oran, 32-45 gün vadeli Türk lirası mevduata bankaların uyguladıkları ağırlıklı ortalama akım faiz oranı ile politika faiz oranının yüzde 10 fazlasının düşük olanı dikkate alınarak hesaplanıyor.

TCMB'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nun 52’nci maddesinde, para politikası hedefleri çerçevesinde para arzının ve likiditenin etkin bir şekilde düzenlenmesi amacıyla açık piyasa işlemleri yapılabileceği düzenlendiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Bu çerçevede, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi ve kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırmak amacıyla Türk Lirası depo alım ihaleleri düzenlenecektir" ifadeleri kullanıldı.