Advertisement

Teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici şirketlerinin elde ettiği kazançlarda gelir ve kurumlar vergisi istisnası 2023 yılından 2028 yılına uzatıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilgili kanuna göre, bu bölgelerdeki mükellefler mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım, tasarım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31 Aralık 2028 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaf olacak.

Düzenlemeye göre, bu tarihine kadar, bölgede çalışan AR-GE, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri
üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisi; verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilecek.

Toplam personel sayısı 15'e kadar olan bölge firmaları için bu oran yüzde 20 olarak uygulanacak.

Buna ek olarak bölgede yer alan işletmelerde gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerinin yüzde 20'sini aşmamak kaydıyla bu fıkrada belirtilen durumlar haricinde ilgili personelin bölge dışında geçirdikleri süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilecek.

Yüzde 20 olarak belirlenen oran Cumhurbaşkanı tarafından yüzde 50'ye kadar artırılabilecek.

Sermaye desteklerinde de süre uzatıldı

Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyette bulunanlara ilgili bakanlık tarafından uygun görülen alanlarda gerçekleştirecekleri projelerinin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye desteklerinde uygulama süresi de 31 Aralık 2023'ten 31 Aralık 2028'e kadar uzatıldı.

Bu kapsamda beyan edilen gelirin veya kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılacak ticari kazanç sınırı 500 bin
TL'den 1 milyon TL'ye çıkarıldı.