Advertisement

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi'nin kısaltması olan BSMV, bankalar tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı'na aktarılmak üzere faiz, komisyon ve ücret gelirleri üzerinden yüzde 5 olarak uygulanıyordu.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile BSMV oranı yüzde 5'ten yüzde 10'a yükseltildi.