Advertisement

Türkiye İstatistik Kurumu, 2018 yılı hane halkı tüketim harcaması (bölgesel) araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

"Hanehalkı Bütçe Araştırması"nın 2016, 2017 ve 2018 yıllarına ait verilerinin birleştirilmiş sonuçlarına göre, toplam tüketim harcamalarının büyük bölümünü konut ve kira, gıda ve alkolsüz içecekler ile ulaştırma harcamaları oluşturdu.

Türkiye'de geçen yıl toplam tüketim harcamalarının yüzde 24,4'ü İstanbul'da yaşayan hane halkları tarafından yapıldı.

İstanbul'u, yüzde 14,9 ile Ege Bölgesi, yüzde 11,2 ile Akdeniz ve Doğu Marmara bölgeleri takip etti. Toplam hane halkı tüketim harcamalarında en düşük payı yüzde 1,7 ile Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi aldı. Bu bölgeyi, yüzde 2,9 ile Ortadoğu Anadolu Bölgesi izledi.

Konut ve kira harcamalarına en yüksek payı ayıran bölge yüzde 29,5 ile İstanbul, en düşük payı ayıran bölge ise yüzde 21,4 ile Kuzeydoğu Anadolu olarak kayıtlara geçti.

Tüketim harcamaları içinde gıda ve alkolsüz içeceğin payının en yüksek olduğu bölge yüzde 26,9 ile Güneydoğu Anadolu, en düşük gerçekleştiği bölge ise yüzde 15,6 ile İstanbul oldu.

Ulaştırma harcamalarına en yüksek payı yüzde 19,9 ile Batı Anadolu ve Batı Karadeniz bölgeleri, en düşük payı ise yüzde 16,2 ile Ortadoğu Anadolu Bölgesi ayırdı.

İstanbul, tüketim harcamaları içinde eğitime yüzde 3,5'lik yer ayırarak bu alanda en yüksek paya sahip olurken, Doğu Karadeniz yüzde 1 ile en düşük paylı bölge olarak belirlendi.

Sağlık harcamalarına en yüksek payı yüzde 2,7 ile Batı Marmara Bölgesi, en düşük payı ise yüzde 1,2 ile Ortadoğu Anadolu Bölgesi ayırdı.

 

AA