Advertisement

Türkiye'de Ocak ayında işsizlik yüzde 12,2 oldu.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre bin kişi azalarak 3 milyon 861 bin kişi oldu.

TÜİK’in üç aylık hareketli ortalamalar yerine bağımsız aylık tahminler olarak yayımlaya başladığı verilere göre Ocak'ta genç nüfusta işsizlik yüzde 24,7 olarak kaydedildi. Bu grupta istihdam oranı 0,5 puan artarak yüzde 30,1; işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 39,9 seviyesinde gerçekleşti.

Tarım dışı işsizlik ise yüzde 14,2 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 43,8 olurken işgücüne katılım oranı ise yüzde 49,9 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmamış işsizlik oranı Ocak'ta yüzde 13,4 olarak kaydedildi.

TÜİK atıl işgücü veri seti yayımlamaya başladı

Aylık olarak yayımlanan verilerde atıl işgücü veri seti de yer aldı. Buna göre zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 29,1 oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,7 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 22,5 olarak gerçekleşti.

İlk revize veriler

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işsizlik verilerinde revizyon kararı almıştı.

TÜİK daha önce AB ülkelerinin tanım ve standartlarına uyum kapsamında işgücü istatistiklerinde revizyon gerçekleştireceğini, yeni veri setinin üçer aylık hareketli ortalamalar yerine aylık tahminlere ilişkin sonuçlar içereceğini açıklamanın 12 Nisan'da başlayacağını açıklamıştı.

TÜİK Salı akşamı yayımladığı bir açıklamada ise "Yürütülen revizyon çalışması öngörülen tarihten önce tamamlanmış olup
erteleme ihtiyacı ortadan kalkmıştır. Bu sebeple, 10 Mart 2021 tarihinde Kasım-Aralık-Ocak aylarını kapsayan Aralık 2020 dönemi yerine, 2021 Ocak ayı verileri yayımlanacaktır" dedi.