Advertisement

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Turkcell'de yüzde 26.2 ile en büyük hissedar olma yönünde adım atmasının ardından şirketin yeni ortaklık yapısı ve temettü politikasına ilişkin bir telekonferans gerçekleştirdi. Yönetim kurulu yapısındaki değişiklikler ve gelecek stratejilerine yer verildi.

Son yıllarda ortaklar arasındaki sorunlar ve bu nedenle üç yıl boyunca art arda gelen kurul toplantısının yapılamadığı şirket, dört yıl temettü ödemesi yapamadı. Telekonferansta, Turkcell'in piyasa değerinin ortakların sorunları nedeniyle gerçek değerini yansıtmadığı belirtildi.

İsveçli Telia Company, Turkcell’deki yüzde 24.02’lik dolaylı hisselerinin tamamını 530 milyon dolar bedelle satarak Turkcell’den çıkış yapacak. Çukurova Holding dolaylı yüzde 13.8 hissesini satarak Turkcell’den çıkış yapacak. Turkcell Holding girişimi sona ererken şirketin ortaklık yapısı sadeleşecek. Böylece TVF Turkcell’de yüzde 26.2 ve LetterOne ise yüzde 24.8 paya sahip olacak.

Turkcell dağıtılabilir karının en az yüzde 50'sini temettü olarak dağıtma politikasını koruyacak

Turkcell'in yönetim kurulu üye sayısı 7'den 9'a çıkacak ve TVF yüzde 26.2 içindeki yüze 15'li imtiyazlı hissesiyle 9 üyenin 5'ini belirleme hakkına sahip olacak. Turkcell dağıtılabilir karının en az yüzde 50'sini temettü olarak dağıtma politikasını koruyacak.

Ayrıca telekonferansta ana sözleşme değişikliklerinin genel kurulda onaylanmasının ardından Eylül ve Ekim'in ilk haftasında tamamlanmasının beklendiği belirtildi. Buna göre herhangi bir çağrı durumunun söz konusu olmadığı ifade edildi.

"Ortaklar arasındaki sorunların çözülecek olmasının hisseyi destekleyeceğini düşünüyoruz"

Garanti BBVA'nın notunda, "Türkiye Varlık Fonu, Turkcell’deki payının %26.2’e çıkması, ortaklı yapısının sadeleşmesi sonrasındaki döneme ilişkin stratejilerine yönelik süreci olabildiğince şeffaf yürütmeye çalışmaktadır. Ortaklar arasında yıllardır devam eden sorunlar ve karmaşık ortaklık yapısı Turkcell’in hisse performansı üstünde baskı yaratmaktaydı. Turkcell’in %51 payla ana ortağı olan Turkcell Holding yapısının ortadan kaldırılarak yapının sadeleştirilmesi ve ortaklar arasında uzun zamandır süregelen sorunları tamamen çözülecek olmasının hisseyi destekleyeceğini düşünüyoruz." değerlendirmesi yer aldı.

“Ortaklık yapısının sadeleşmesi ve sorunların çözülmesi Turkcell için pozitif”

Söz konusu anlaşma ile ortaklık yapısının sadeleşeceği ve ortaklar arasında anlaşmazlıkların giderileceği belirtilen Yatırım Finansman'ın araştırma notunda, TVF'nin yönetim kurulundaki 9 üyenin 5'ini doğrudan belirleyeceği, bir üyenin diğer hissedarlar tarafından belirleneceği ve 3 üyenin bağımsız olacağının altı çizildi.

Yönetimin Turkcell'in piyasa değerinin geçmişte 25 miyar dolara ulaştığını ve ortaklar arasındaki anlaşmazlık ve yönetime ilişkin endişelerden dolayı mevcut durumda değerinin önemli ölçüde altında olduğuna değinildiği belirtilen notta, "Tartışmaların sona ermesi ve ortaklık yapısının sadeleştirilmesinin Turkcell için pozitif olduğunu düşünüyoruz. Aynı zamanda TVF’nin stratejik yaklaşımının ve uzun vadeli odaklanmasının Turkcell’in gelecekteki büyümesi açısından yararlı olduğuna inanıyoruz.” dendi.