Advertisement

Faktoring sektöründe 20 yılı geride bırakan Ulusal Faktoring, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler liderliğinde 26 aracı kurumun katıldığı konsorsiyum ile halka arzda 41 milyon TL nominal değerli, sermayenin yüzde 30,71’ine denk gelen paylarını hisse başı 2,49 TL fiyatla halka arz ediyor.

İzak Koenka: Halka arz ile daha fazla KOBİ’ye ulaşacağız

SPK onayıyla 45 Kasım tarihlerinde talep toplayarak halka arz olacaklarını belirten Ulusal Faktoring Genel Müdürü İzak Koenka, Türkiye’de yaklaşık 3 milyon KOBİ’nin faaliyet gösterdiğini, sektördeki aktif müşteri adedinin 80 bin KOBİ olduğunu belirtti.

İzak Koenka, şunları dile getirdi: Türkiye ekonomisinde reel bir büyüme olacağını öngörüyoruz. Büyüyen ekonomilerde çarklar döndüğü için biz de bu döngüye katkı sağlayabilmek amacıyla halka arz sonrasında hizmet verdiğimiz çerçeveyi daha da büyütüp daha güçlü bir sermaye yapısı ile KOBİ’lerin çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz. Halka arz gelirinin %82’si şirkete bedelli sermaye artışı olarak aktarılacak, bunun da yüzde 97’si yeni faktoring işlemlerine ve yüzde 3’ü de teknoloji yatırımlarına kaynak olacak.

Halka arzdan elde edilecek gelirlerle sanayi ve ticaretin yaygın olduğu şehirlerde yeni şubeler açarakbüyüyeceğiz, böylelikle daha çok KOBİ’ye ulaşmayı hedefliyoruz. Halka Arz, Ulusal Faktoring için bir başlangıç anlamına geliyor. Bugüne kadar yapı taşlarımızda hep ortaklık oldu, bugünden sonra da yatırımcılarımızı birer ortağımız olarak görerek hizmetlerimizi sunacağız.”

Ulusal Faktoring, 45 Kasım Tarihleri Arasında Talep Toplayacak

Ulusal Faktoring’in halka arzında payların yüzde 40’ı yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 50’si yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10’u ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı. Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde PineBridge Financial Investments S.a.r.l’ye ait ve halka arz edilen payların yüzde 18,29’una denk gelen 7 milyon 500 bin TL nominal değerli paylar da ek satış kapsamında halka arz edilebilecek. Bu durumda halka açıklık oranı yüzde 36,33 olacak.