Advertisement

Varlık yönetim şirketleri tarafından kurulan fonların, varlığa dayalı menkul kıymet (VDMK) ihracına şartlı olarak izin verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), varlığa veya ipoteğe dayalı menkul kıymetler tebliğinde değişiklik yapan tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğde yapılan düzenlemeye göre, varlık yönetim şirketleri tarafından kurulan fonların VDMK ihracına yalnızca kurucularının aktiflerindeki varlıkların devralınması suretiyle izin verilecek.

Varlık yönetim şirketlerinin kaynak kuruluş olduğu VDMK'lar ise yalnızca yurt dışında satılabilecek. İhraççının talebinin SPK tarafından uygun görülmesi durumunda, yurt dışında gerçekleştirilecek ihraçlarda tebliğ hükümlerinden farklı esaslar uygulanabilecek.

Düzenlemeyle, varlık yönetim şirketlerinin devraldığı kredilerden kaynaklanan alacaklar fon portföyüne dahil edilebilecek alacaklar arasına eklendi.

Tebliğle ayrıca, varlıkların fon portföyüne dahil edildiği tarih itibarıyla sağlaması zorunlu şartlar arasına; varlık yönetim şirketleri tarafından devralınan kredilere ilişkin alacakların, alacağa bağlı tüm varlık ve haklar ile alacağın tahsili amacıyla sonradan edinilen her türlü hak ve varlıklar ile birlikte fona devredilmesi eklendi.